FaceTicket | Fast-Track to Destination
Fast-Track to Chiang Mai Destination
FaceTicket

เข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว อย่างสมบูรณ์แบบ
"เฟซทิคเก็ต" จะทำให้คุณไม่ต้องรอ ไม่ต้องต่อคิวซื้อตั๋วอีกต่อไป ทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นเรื่องง่าย... แค่มีสมาร์ทโฟน
faceticket structure

New & Recommend
Tickets

New บัตรเทศกาล CAD ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2564 เชียงใหม่

บัตรเทศกาล CAD ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2564 เชียงใหม่

เทศกาลกาดเชียงใหม่
6,400 บาท
Available บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ รถราง และซู อควาเรียม

บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ รถราง และซู อควาเรียม

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
390 บาท
Available บัตรซิปไลน์

บัตรซิปไลน์

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์
750 บาท
Available บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี กลางคืน

บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี กลางคืน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
300 บาท
Available ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์แพ็กเกจ

ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์แพ็กเกจ

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์
2,000 บาท

ดูบัตรทั้งหมด


payment