FaceTicket | Fast-Track to Destination

โรงแรม ที่พักใกล้ อาร์ท อิน พาราไดซ์Booking.com

อาร์ท อิน พาราไดซ์

“Art in Paradise (เชียงใหม่)” พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตา (Illusion Art Museum) แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยภาพวาดภายในพิพิธภัณฑ์กว่า 130 ภาพ แบ่งออกเป็น 6 โซนคือ
1. โซนโลกใต้ท้องทะเล รวบรวมสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด
2. โซนสัตว์ป่า ภาพวาดสัตว์ป่าในอิริยาบถต่างๆ
3. โซนคลาสสิกอาร์ต (Classic Art) รวมภาพวาดของจิตรกรระดับโลกและภาพเมืองแถบยุโรปที่นำมาเพิ่มเติมความสนุก ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่จริง
4. โซนตะวันออก ประกอบด้วยภาพสถาปัตยกรรมทั้งของเกาหลี ไทย และเขมร
5. โซนอียิปต์โบราณ สัมผัสบรรยากาศแห่งทะเลทรายและสุสานฟาโรห์
6. โซนศิลปะเหนือจริงและสัตว์โลกล้านปี

payment