fbpx
FaceTicket | Fast-Track to Destination

โรงแรม ที่พักใกล้ คุ้มขันโตก เชียงใหม่Booking.com

คุ้มขันโตก เชียงใหม่

เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้พร้อมทั้งเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร และวัฒนธรรมการแสดง ภายใต้สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ อันวิจิตรบรรจง

payment