fbpx
FaceTicket | Fast-Track to Destination

ประติมากรรมเทิดพระเกียรติในบูรพมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี “ธ ทรงพระเมตตา ปวงประชาอยู่ร่มเย็น”

นับแต่อดีต บูรพมหากษัตริย์ไทยได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จนทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยะประเทศในปัจจุบัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีอย่างหาที่สุดมิได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงมีแนวคิดเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ภายใต้กรอบแนวคิดและแรงบันดาลใจ “ธ ทรงพระเมตตา ปวงประชาอยู่ร่มเย็น” ผ่านงานประติมากรรมจำนวน 10 ผลงาน จากศิลปินที่มีชื่อเสียง 9 ท่าน ณ ลานคีตอุทยาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม ชื่นชมงานศิลป์ อิงความรู้พระราชกรณียกิจ ณ ลานคีตอุทยาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


payment