FaceTicket | Fast-Track to Destination

Booking

CAD Flying

Chiang Mai CAD

Cad Flying Chiang Mai

Ultralight flight travel and training course.
By CAD Flying at Chiang mai air sport.

อบรมการบินขั้นพื้นฐาน บินชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเชียงใหม่ ประสบการณ์ใหม่อันท้าทาย ความปลอดภัยมาตรฐานสากล

ประสบการณ์ชีวิตใหม่ ที่ตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย ท้าทาย ซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุด  รับส่งจากที่พักหรือโรงแรมตัวเมืองเชียงใหม่  รับประทานอาหารเช้าและชากาแฟ รับการอบรมการบินขั้นพื้นฐาน  บินชมวิวทิวทัศน์ ยามเช้า-เย็น 15 นาที/คน/รอบ ได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกสมาคมการบินภาคเหนือ ชั่วคราว 1 ปี   การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และรับใบประกาศนียบัตรหลังการบิน

**ราคาพิเศษ จาก 4,000 เพียง 3,500 เฉพาะช่วงนี้

Cad Flying Student

ข้อมูลบัตร
• สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
• ระยะเวลาบินประมาณ 15 นาที
• รับลูกค้าที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่โดยประมาณเวลารับประมาณ 06:00-6.30 น. ในช่วงเช้า และ เวลา 15.00-15.30 น ในช่วงเวลาเย็น
• ฟรีบริการรับส่งไป – กลับ จากโรงแรมหรือที่พีกในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อจอง 2 ท่านขึ้นไป
• เพื่อความปลอดภัย หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมสำหรับการบินต้องเลื่อนวันอบรมไปวันอื่น

Cad Flying Teen

สิ่งอำนวยความสะดวก
• ชุดหมีนักบิน สำหรับการฝึกบิน
• หมวกนิรภัย
• Locker ส่วนตัว
• ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
• ห้องน้ำชาย-หญิง

Cad Flying teacher
สิ่งที่ควรนำมา
• ครีมกันแดด
• กล้องถ่ายรูป/โทรศัพท์
• บัตรประจำตัวประชาชน

Cad Flying teacher
ข้อควรห้าม
• งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทุกชนิด ในระหว่างการ อบรม และก่อนการบิน
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถขึ้นบินได้
• ผู้อบรมน้ำหนักไม่เกิน 95 กก.
• สตรีมีครรค์ คนที่มีโรคประจำตัว เช่นกลัวความสูง และโรคหัวใจ ไม่อนุญาตให้ขึ้นบิน

Cad Flying Poster

Day Date Max
Wed 26 Jan 2022 60
Thu 27 Jan 2022 60
Fri 28 Jan 2022 60
Sat 29 Jan 2022 60
Sun 30 Jan 2022 60
Mon 31 Jan 2022 60
Tue 1 Feb 2022 60
Wed 2 Feb 2022 60
Thu 3 Feb 2022 60
Fri 4 Feb 2022 60
Sat 5 Feb 2022 60
Sun 6 Feb 2022 60
Mon 7 Feb 2022 60
Tue 8 Feb 2022 60
Wed 9 Feb 2022 60
Thu 10 Feb 2022 60
Fri 11 Feb 2022 60
Sat 12 Feb 2022 60
Sun 13 Feb 2022 60
Mon 14 Feb 2022 60
Tue 15 Feb 2022 60
Wed 16 Feb 2022 60
Thu 17 Feb 2022 60
Fri 18 Feb 2022 60
Sat 19 Feb 2022 60
Sun 20 Feb 2022 60
Mon 21 Feb 2022 60
Tue 22 Feb 2022 60
Wed 23 Feb 2022 60
Thu 24 Feb 2022 60
Fri 25 Feb 2022 60
Sat 26 Feb 2022 60
Sun 27 Feb 2022 60
Mon 28 Feb 2022 60
Tue 1 Mar 2022 60
Wed 2 Mar 2022 60
Thu 3 Mar 2022 60
Fri 4 Mar 2022 60
Sat 5 Mar 2022 60
Sun 6 Mar 2022 60
Mon 7 Mar 2022 60
Tue 8 Mar 2022 60
Wed 9 Mar 2022 60
Thu 10 Mar 2022 60
Fri 11 Mar 2022 60
Sat 12 Mar 2022 60
Sun 13 Mar 2022 60
Mon 14 Mar 2022 60
Tue 15 Mar 2022 60
Wed 16 Mar 2022 60
Thu 17 Mar 2022 60
Fri 18 Mar 2022 60
Sat 19 Mar 2022 60
Sun 20 Mar 2022 60
Mon 21 Mar 2022 60
Tue 22 Mar 2022 60
Wed 23 Mar 2022 60
Thu 24 Mar 2022 60
Fri 25 Mar 2022 60
Sat 26 Mar 2022 60
Sun 27 Mar 2022 60
Mon 28 Mar 2022 60
Tue 29 Mar 2022 60
Wed 30 Mar 2022 60
Thu 31 Mar 2022 60
Fri 1 Apr 2022 60
Sat 2 Apr 2022 60
Sun 3 Apr 2022 60
Mon 4 Apr 2022 60
Tue 5 Apr 2022 60
Wed 6 Apr 2022 60
Thu 7 Apr 2022 60
Fri 8 Apr 2022 60
Sat 9 Apr 2022 60
Sun 10 Apr 2022 60
Mon 11 Apr 2022 60
Tue 12 Apr 2022 60
Wed 13 Apr 2022 60
Thu 14 Apr 2022 60
Fri 15 Apr 2022 60
Sat 16 Apr 2022 60
Sun 17 Apr 2022 60
Mon 18 Apr 2022 60
Tue 19 Apr 2022 60
Wed 20 Apr 2022 60
Thu 21 Apr 2022 60
Fri 22 Apr 2022 60
Sat 23 Apr 2022 60
Sun 24 Apr 2022 60
Mon 25 Apr 2022 60
Tue 26 Apr 2022 60
Wed 27 Apr 2022 60
Thu 28 Apr 2022 60
Fri 29 Apr 2022 60
Sat 30 Apr 2022 60


payment