FaceTicket | Fast-Track to Destination

Booking

CAD Flying

Chiang Mai CAD

Cad Flying Chiang Mai

Ultralight flight travel and training course.
By CAD Flying at Chiang mai air sport.

อบรมการบินขั้นพื้นฐาน บินชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเชียงใหม่ ประสบการณ์ใหม่อันท้าทาย ความปลอดภัยมาตรฐานสากล

ประสบการณ์ชีวิตใหม่ ที่ตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย ท้าทาย ซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุด  รับส่งจากที่พักหรือโรงแรมตัวเมืองเชียงใหม่  รับประทานอาหารเช้าและชากาแฟ รับการอบรมการบินขั้นพื้นฐาน  บินชมวิวทิวทัศน์ ยามเช้า-เย็น 15 นาที/คน/รอบ ได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกสมาคมการบินภาคเหนือ ชั่วคราว 1 ปี   การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และรับใบประกาศนียบัตรหลังการบิน

**ราคาพิเศษ จาก 4,000 เพียง 3,500 เฉพาะช่วงนี้

Cad Flying Student

ข้อมูลบัตร
• สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
• ระยะเวลาบินประมาณ 15 นาที
• รับลูกค้าที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่โดยประมาณเวลารับประมาณ 06:00-6.30 น. ในช่วงเช้า และ เวลา 15.00-15.30 น ในช่วงเวลาเย็น
• ฟรีบริการรับส่งไป – กลับ จากโรงแรมหรือที่พีกในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อจอง 2 ท่านขึ้นไป
• เพื่อความปลอดภัย หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมสำหรับการบินต้องเลื่อนวันอบรมไปวันอื่น

Cad Flying Teen

สิ่งอำนวยความสะดวก
• ชุดหมีนักบิน สำหรับการฝึกบิน
• หมวกนิรภัย
• Locker ส่วนตัว
• ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
• ห้องน้ำชาย-หญิง

Cad Flying teacher
สิ่งที่ควรนำมา
• ครีมกันแดด
• กล้องถ่ายรูป/โทรศัพท์
• บัตรประจำตัวประชาชน

Cad Flying teacher
ข้อควรห้าม
• งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทุกชนิด ในระหว่างการ อบรม และก่อนการบิน
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถขึ้นบินได้
• ผู้อบรมน้ำหนักไม่เกิน 95 กก.
• สตรีมีครรค์ คนที่มีโรคประจำตัว เช่นกลัวความสูง และโรคหัวใจ ไม่อนุญาตให้ขึ้นบิน

Cad Flying Poster

Day Date Max
Tue 22 Jun 2021 60
Wed 23 Jun 2021 60
Thu 24 Jun 2021 60
Fri 25 Jun 2021 60
Sat 26 Jun 2021 60
Sun 27 Jun 2021 60
Mon 28 Jun 2021 60
Tue 29 Jun 2021 60
Wed 30 Jun 2021 60
Thu 1 Jul 2021 60
Fri 2 Jul 2021 60
Sat 3 Jul 2021 60
Sun 4 Jul 2021 60
Mon 5 Jul 2021 60
Tue 6 Jul 2021 60
Wed 7 Jul 2021 60
Thu 8 Jul 2021 60
Fri 9 Jul 2021 60
Sat 10 Jul 2021 60
Sun 11 Jul 2021 60
Mon 12 Jul 2021 60
Tue 13 Jul 2021 60
Wed 14 Jul 2021 60
Thu 15 Jul 2021 60
Fri 16 Jul 2021 60
Sat 17 Jul 2021 60
Sun 18 Jul 2021 60
Mon 19 Jul 2021 60
Tue 20 Jul 2021 60
Wed 21 Jul 2021 60
Thu 22 Jul 2021 60
Fri 23 Jul 2021 60
Sat 24 Jul 2021 60
Sun 25 Jul 2021 60
Mon 26 Jul 2021 60
Tue 27 Jul 2021 60
Wed 28 Jul 2021 60
Thu 29 Jul 2021 60
Fri 30 Jul 2021 60
Sat 31 Jul 2021 60
Sun 1 Aug 2021 60
Mon 2 Aug 2021 60
Tue 3 Aug 2021 60
Wed 4 Aug 2021 60
Thu 5 Aug 2021 60
Fri 6 Aug 2021 60
Sat 7 Aug 2021 60
Sun 8 Aug 2021 60
Mon 9 Aug 2021 60
Tue 10 Aug 2021 60
Wed 11 Aug 2021 60
Thu 12 Aug 2021 60
Fri 13 Aug 2021 60
Sat 14 Aug 2021 60
Sun 15 Aug 2021 60
Mon 16 Aug 2021 60
Tue 17 Aug 2021 60
Wed 18 Aug 2021 60
Thu 19 Aug 2021 60
Fri 20 Aug 2021 60
Sat 21 Aug 2021 60
Sun 22 Aug 2021 60
Mon 23 Aug 2021 60
Tue 24 Aug 2021 60
Wed 25 Aug 2021 60
Thu 26 Aug 2021 60
Fri 27 Aug 2021 60
Sat 28 Aug 2021 60
Sun 29 Aug 2021 60
Mon 30 Aug 2021 60
Tue 31 Aug 2021 60


payment