FaceTicket | Fast-Track to Destination

Ratings & Reviews

Chiang Mai Night Safari

@seizer.ziza Travel on: 1 January 2021
10/10

Most Impressed for @seizer.ziza
"ชอบโชว์เสือมากเลยค่ะ"

Review from @seizer.ziza
ชอบทุกอย่างเลยในสวนสัตว์ การแสดงสัตว์สนุก ตื่นเต้นประทับใจมาก ไม่เคยไปสวนสัตว์ที่ไหนแล้ว ตื่นเต้นขนาดนี้เลยค่ะ รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่มากเลย ไปช่วงหน้าหนาว ฟินมากก ชอบมาก ถ้ามีโอกาส จะไปอีกแน่นอนค่ะ
Photo Copyright @seizer.ziza
"น้องสิงโตน่ารักมาก ไม่คิดว่า จะสามารถแสดงได้หลายอย่าง ฟังรู้เรื่องด้วย เยี่ยมไปเลยย"


payment