FaceTicket | Fast-Track to Destination

เทศกาลกาดเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์ล้านนาอันงดงาม รากเหง้าวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนประเพณีที่ดี อันจะสร้างความภาคภูมิใจและปลุกจิตสำนึกเพื่อที่จะรักษา สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
Feature Photo of เทศกาลกาดเชียงใหม่

เทศกาลกาดเชียงใหม่

ลานเนินนุ่ม สนามขี่ม้า หน้าปากทางห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่
Chiang Mai,THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map

การจัดเทศกาลปล่อยโคมลอยเคาท์ดาวน์ เชียงใหม่ ต้อนรับปี 2019 เน้นด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้า ของมนุษย์ ความดีก็เปรียบเหมือน ความงดงาม วัฒนธรรมของบบรรพชน มิควรลืมและจางหายไปกับกาลเวลา ล้านนามีความงดงามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน เสื้อผ้าการแต่งกาย ภาษาที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง เชิญชวนให้มาชม มาชิมอาหารล้านนา ที่มีความหลากหลาย ซึ่งได้รวบรวมเอามาไว้ในงานนี้

เชิญชวนให้มาชื่นชมให้กำลังใจ พ่อครู แม่ครู นักรบล้านนาโบราณ ที่มาแสดงศาสตราวุธ ชม การสาธิตการตีดาบ ปั้นดิน ทอผ้า ตัดตุงโคม ในงานนี้เรารวบรวม พ่อครู แม่ครู ชั้นยอดของทุก แขนงในแผ่นดินล้านนา ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญา หมู่บ้านล้านนาโบราณที่ทรงคุณค่า เราต้องการที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญา เอาประสบการณ์ ของป้าตา ที่สะสมเรียนรู้มาร่วม 20 กว่าปี เราเห็นว่า ล้านนาเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ที่คนทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชมและเห็นแล้วจะต้องตกหลุมรัก หลงใหล ในมนต์ เสน่ห์อันงดงาม ใน สุนทรีภาพแห่งล้านนาแห่งนี้ ที่มีหลากหลายชนเผ่า แห่งวัฒนธรรม ที่ผสมผสานรวมตัวกันได้อย่างลงตัวและทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว เพราะอาจจะมีศาสนาที่เหมือนๆกันจึงให้สามารถมารวมอยู่กันได้อย่างลงตัว ด้วยมิตรภาพอันดี ไม่ว่า ชาวเขา ชาวเรา หรือคนต่างชาติ ไทย ลาว พม่า จีน ญี่ปุ่น จนมี อัตลักษณ์เป็นความงดงามของล้านนา

เพื่อให้คนล้านนาในท้องถิ่น ตระนึกและนึกถึงคุณค่าของบรรพชนล้านนา พ่อครู แม่ครู ปราชญ์ ล้านนา ประวัติศาสตร์ล้านนาอันงดงาม ได้รู้รากเหง้าของตัวเองรู้จักวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนประเพณีของตัวเองอันจะสร้างความภาคภูมิใจและปลุกจิตสำนึกเพื่อที่จะรักษา สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ ประสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเริมปราชญ์ ล้านนาชาวบ้าน ให้มีทุนมีรายได้มากขึ้น เพื่อที่จะจะได้เป็นกำลังใจในการอนุรักษ์ สืบสานต่อไปได้ ลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังเราจะได้เห็น และสัมผัสได้และในอนาคตก็อาจจะเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ


ใบโพธิ์บุญ ใบโพธิ์ทอง


ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment