FaceTicket | Fast-Track to Destination

ลานนาคำ สปา

ลานนาคำ สปา เป็นสปาแบบสิบสองปันนาแห่งแรกในภาคเหนือ ซึ่งจะสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ล้านนาในรูปแบบของไทยลื้ออย่างแท้จริงพร้อมพบกับความผ่อนคลายและความงามอย่างเป็นธรรมชาติในความสะดวกสบายของการต้อนรับที่อบอุ่นในแบบสิบสองปันนา
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00:00 - 20:00:00
Feature Photo of ลานนาคำ สปา

ลานนาคำ สปา

Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map
ลานนาคำ สปาให้บริการในรูปแบบของสิบสองปันนาพร้อมทั้งให้บริการแบบครบวงจรของสปาเพื่อสุขภาพ อาทิเช่น - Body Treatment - Facial Treatment - Foot Treatment รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ (Sothys) ในการทำ Facial Treatment

lannacome spa


ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment