FaceTicket | Fast-Track to Destination

โมไบค์ (Mobike)

Mobike การให้บริการจักรยานสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางระยะสั้นในตัวเมือง จอดสะดวกในทุกพื้นที่สำหรับจอดจักรยาน ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมกับเทคโนโลยี IoT สมัยใหม่

Mobike ดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนเมือง

ลองจินตนาการถึงโลกที่คุณสามารถเลือกใช้จักรยานและจอดทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ที่คุณสะดวก นี่คือโลกของ Mobike
Feature Photo of โมไบค์ (Mobike)

โมไบค์ (Mobike)

Chiang Mai, THAILAND

บัตรราคาพิเศษจาก

โมไบค์ (Mobike)


ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ โมไบค์ (Mobike)

ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment