fbpx
FaceTicket | Fast-Track to Destination

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ต้นตำรับขันโตกดินเนอร์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2514 สัมผัสบรรยากาศล้านนาขนานแท้ ลิ้มรสอาหารขันโตกและชมการแสดงล้านนาแบบดั้งเดิม
Feature Photo of ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณบวรและคุณอุณณ์ ชุติมา มีการเริ่มวางโครงการจัดตั้งและก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2514 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก็ได้เปิดห้องบริการอาหารขันโตกและการแสดงแบบล้านนาเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริการอาหารขันโตกแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ การออกแบบอาคารภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้นำเอาเอกลักษณ์ของเรือนกาแลและเรือนแพ (เฮือนแป) เรือนพื้นถิ่นล้านนามาเป็นแรงบันดาลใจ ใช้วัสดุในการก่อสร้างหลัก คือ ไม้ และหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอตามแบบโบราณ

บัตรราคาพิเศษจาก

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

Available ขันโตกดินเนอร์ (บุฟเฟ่ต์)  ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และชมการแสดงพื้นเมือง 2565
ขันโตกดินเนอร์ (บุฟเฟ่ต์) ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และชมการแสดงพื้นเมือง 2565
690 บาท

ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment