FaceTicket | Fast-Track to Destination

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

กิจกรรมซิปไลน์ เป็นกิจกรรมโหนสลิงข้ามหุบเขาสำรวจป่าอันอุดมสมบูรณ์ของเชียงใหม่ ที่หวาดเสียวกระชากหัวใจผู้ที่ชืนชอบความตื่นเต้นท้าทายและอยากพิสูจน์ความกล้าของตัวเอง พร้อมสัมผัสความงามของวิวม่อนล่องและโครงการหลวงหนองหอยจากมุมสูงสุดพิเศษกับวิวพาโนรามา 360 องศา

นอกจากกิจกรรมซิปไลน์แล้วยังมีจังเกิ้ลโคสเตอร์ เป็นลักษณะคล้ายรถไฟเหาะ โดยผู้เล่นจะนั่งอยู่บนรถแบบเปิดแล้วแล่นลงมาตามรางคดเคี้ยวจากเขา โดยผู้เล่นสามารถควบคุมความเร็วได้โดยก้านควบคุมเบรกซึ่งเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ ควิก จั๊มพ์ จะเป็นกิจกรรมที่คล้ายกับบันจี้ จัมพ์ ความสูง 15 เมตร
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00:00 - 17:00:00
Feature Photo of โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

99/9 M.2 Pongyang, Maerim, Chiang Mai 50180
Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map

FaceTicket Check-in Pointภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

โรงแรม ที่พัก ใกล้

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment