FaceTicket | Fast-Track to Destination

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

กิจกรรมซิปไลน์ เป็นกิจกรรมโหนสลิงข้ามหุบเขาสำรวจป่าอันอุดมสมบูรณ์ของเชียงใหม่ ที่หวาดเสียวกระชากหัวใจผู้ที่ชืนชอบความตื่นเต้นท้าทายและอยากพิสูจน์ความกล้าของตัวเอง พร้อมสัมผัสความงามของวิวม่อนล่องและโครงการหลวงหนองหอยจากมุมสูงสุดพิเศษกับวิวพาโนรามา 360 องศา

นอกจากกิจกรรมซิปไลน์แล้วยังมีจังเกิ้ลโคสเตอร์ เป็นลักษณะคล้ายรถไฟเหาะ โดยผู้เล่นจะนั่งอยู่บนรถแบบเปิดแล้วแล่นลงมาตามรางคดเคี้ยวจากเขา โดยผู้เล่นสามารถควบคุมความเร็วได้โดยก้านควบคุมเบรกซึ่งเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ ควิก จั๊มพ์ จะเป็นกิจกรรมที่คล้ายกับบันจี้ จัมพ์ ความสูง 15 เมตร
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00:00 - 17:00:00
Feature Photo of โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

99/9 M.2 Pongyang, Maerim, Chiang Mai 50180
Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map

FaceTicket Check-in Pointบัตรราคาพิเศษจาก

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

Available ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์แพ็กเกจ
ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์แพ็กเกจ
2,000 บาท
Available บัตรซิปไลน์
บัตรซิปไลน์
750 บาท

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

โรงแรม ที่พัก ใกล้

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์

ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment