FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเทศกาล ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2563 เชียงใหม่ Ticket

บัตรเทศกาล ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2563 เชียงใหม่

New

เทศกาลกาดเชียงใหม่
บัตรเทศกาล ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2563 เชียงใหม่

31 ตุลาคม 2563

ราคา Standard รวมรถรับส่ง Premium/VIP รวมบริการรถตู้รับส่งที่โรงแรมตามโปรโมชั่น Premium/VIP 2 ใบรับโปรโมชั่นฟรีห้องพัก 1 คืน จำกัดรวม 50 ห้อง

มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 เทศกาล CAD ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2563 เชียงใหม่

นักท่องเที่ยว ต้องต้องมีอุณภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างขณะใช้บริการ
** หมายเหตุ หากนักท่องเที่ยวอุณภูมิ เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ถือว่ามีไข้ จะไม่สามารถเข้าภายในงานได้

การจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ เป็นการลอยเคราะห์ ให้ประสพแต่สิ่งดีงาม สร้างความสามัคคี และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย

การลอยโคมของชาวล้านนาเป็นการแสดงวิถีชีวิตของคนล้านนาที่เรียบง่ายนี้ไม่ใช่การลอยโคมตามสายน้ำ หรือลอยกระทง แต่เป็นการลอยโคมที่ปล่อยขึ้นไปในอากาศ โดยมีคติความเชื่อว่า เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า บนสวรรค์ ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง คนที่เกิดในปีจอจะต้องไปนมัสการพระธาตุแก้วจุฬามณี ซึ่งเป็นที่บรรจุผมของพระพุทธเจ้าที่ตัดออกก่อนบวช แต่เจดีย์นี้อยู่ที่สวรรค์ ดังนั้นชาวล้านนาที่เกิดในปีจอ จึงใช้โคมลอยเป็นเครื่องบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี โดยปล่อยไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในวันงานประเพณีลอยโคม จะมีการจุดโคมและปล่อยขึ้นบนท้องฟ้าทำให้ท้องฟ้าในยามค่ำคืนสว่างไสวไปด้วยแสงจากโคมลอย ซึ่งมีความสวยงามและประเพณีนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจในเอกลักษณ์ของประเพณีลอยโคมเป็นอย่างมาก

ประวัติประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) กำเนิดและความเชื่อ

ชาวล้านนายังนิยมการประดับประทีปโคมไฟตามบ้านเรือน และ นิยมปล่อยโคมลอยกันในเทศกาลลอยกระทง “ลอยกระทง” เป็นงานรื่นเริงอย่างหนึ่งของคนไทย มีกำหนดจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ชาวล้านนามีความเชื่อว่าการจุดโคมลอยและปล่อยขึ้นไปในอากาศเป็นการปลดปล่อยความทุกข์โศกและเรื่องร้ายๆ ให้พ้นตัวและลอยไปกับอากาศ

ความเชื่อในวันยี่เป็ง

  ประตูป่า

  ถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทงสักประมาณ 1-2 วัน จะเห็นหน้าบ้าน วัด บริษัท หรือบางสถานที่ มีซุ้มประตูที่ทำจากต้นกล้วยหรือต้นอ้อย ประดับด้วยโคมไฟพื้นเมือง และดอกไม้ไทย เช่น ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก นั่นคือประตูป่า ซึ่งตามความเชื่อของคนล้านนา ประตูป่าคือเครื่องสักการะถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้า เมื่อออกจากป่าเข้าสู่เมือง เนื่องจากชาวล้านนาส่วนใหญ่นิยมฟังเทศน์ และว่ากันว่าหากใครฟังครบ 13 บท จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและบ้านเมือง

  ผางประทีป

  นอกจากลอยกระทงแล้ว กิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวล้านนาในวันลอยกระทง คือการจุดผางประทีป คำว่า ผาง คือภาชนะดินเผาที่มีลักษณะคล้ายถ้วยเล็กๆ สำหรับใส่ขี้ผึ้งหรือน้ำมัน และเส้นฝ้ายสำหรับจุดไฟ ส่วนประทีป คือแสงสว่าง การจุดผางประทีป เพื่อเป็นพุทธบูชา โดยเชื่อกันว่าเป็นการจุดบูชาเพื่อตอบแทนบุญคุณให้แก่ผู้มีพระคุณ ซึ่งชาวล้านนายึดถือสืบต่อกันมาว่าการจุดผางประทีปเป็นการสักการะต่อสรรพสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ประตูบ้าน กำแพง หน้าต่าง บันได อีกทั้งเชื่อว่าแสงสว่างของประทีปจะช่วยให้เกิดสติปัญญา มีแต่ความเฉลียวฉลาด มีแสงนำทางชีวิตให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้า พอถึงช่วงเทศกาลยี่เป็งทุกบ้านทุกหลังคาเรือนในภาคเหนือ จึงเต็มไปด้วยแสงสว่างของผางประทีป นอกจากนี้ในงานนี้ ยังมีการสาธิตและให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำผางประทีป เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วงลอยกระทงอีกอย่างหนึ่งด้วย

  โคมลอย

  ด้วยความเชื่อที่ว่าการสักการะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี (พระธาตุประจำปีจอหรือปีหมา) ที่ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ คือการปล่อยโคมลอย โดยเชื่อกันว่าการปล่อยโคมลอยเปรียบเสมือนการปล่อยเคราะห์ปล่อยโศก ปล่อยเรื่องที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต

  ลอยกระทง

  การลอยกระทงกลายเป็นประเพณีที่คนไทยทั่วทุกภูมิภาคนิยมปฏิบัติกัน ความเชื่อบางอย่างก็สืบทอดกันต่อมาด้วยเช่นกัน เช่น การตัดผมและเล็บใส่ในกระทง เพื่อเป็นการลอยเคราะห์โศกโชคร้ายต่างๆ ไปกับกระแสน้ำ บางคนก็นิยมใส่เหรียญหรือเงินลงไปในกระทง เพราะเชื่อว่าการให้ทานจะช่วยให้คำอธิษฐานสมหวัง ซึ่งหนุ่มๆ สาวๆ ส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่องการขอพรด้านความรัก


เทศกาล ปล่อยโคมลอย ยี่เป็ง ล้านนา 2020

 • สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จำลองกาดหมั้วโบราณล้านนา และโชว์การแสดงศิลปการแสดงพื้นบ้าน การตีกลองโบราณล้านนา ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อ ธำรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ]กระตุ้นภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ให้ประเพณีการลอยกระทงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
 • นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้แก่มูลนิธิ และองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
 • ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30-21.30 น
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ บริษัท หวงฟู่หลงศิลปวัฒนธรรม จำกัด

จุดรับ ส่ง

โดยนักท่องเที่ยวเลือกขึ้นรถได้จากจุดที่สะดวก คือ

หน้าห้างสรรพสินค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ถนนห้วยแก้ว ใกล้ think Park , วันนิมมาน พิกัดนำทางมายังจุดขึ้นรถ หน้า ห้างสรรพสินค้า เมญ่า 18.802014, 98.967564 * รถออกตรงเวลา เนื่องจากรถอาจจะติดและเพื่อเป็นการที่จะมาถึงบริเวณงานได้สะดวกตรงตามกำหนดการของงาน meeting point maya chiangmai.

สถานที่จัดงาน

ศูนย์วัฒนธรรม CAD ชาติพันธุ์ล้านนา ต.บวกค้าง อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ The CAD Cultural Center Lanna Ethnicity Buak Khang , San Kamphaeng Chiang Mai

ด้านอาหาร

ผู้จัดงานได้คำนึงถึงลูกค้าผู้มาร่วมงานทุกคนต้องได้รับความพึงพอใจในทุกๆด้านทั้งด้าน บรรยากาศ ของงานที่สวยงาม ถูกต้องตามประเพณีและวัฒนธรรมของล้านนา อย่างแท้จริงทั้งด้านคุณภาพอาหาร โดยได้คัดเลือก บุคลที่มีชื่อเสียง ทั้งภายในและต่างประเทศ มาจัดเตรียมทำอาหาร ให้ลูกค้าทุกๆท่าน คือ คุณ จำเนียร เอี่ยมเจริญ หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม “ป้าตา”

 • ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ในการใส่อาหารจะเป็นภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
 • สามารถรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ที่จัดเตรียมไว้ให้ภายในงาน ตลอดไม่จำกัด
 • รายการอาหารบุฟเฟต์กาดหมั้ว
  • อาหารคาว และอาหารว่าง (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
  • ประเภทอาหารคาว ผัดไทย ข้าวเหนียวนึ่ง หน้าหมูต่างๆ , เห็ดสวรรค์ (เจ) กระเพาะปลา ข้าวเกรียบปากหม้อไส้ถั่ว ขนมจีบ ซาลาเปา
  • ออเดริฟเมือง ใส้อั่ว หมูยอ แหนม กระทงทอง เห็ดปิ้งจิ้มแจ่ว ข้าวซอยน้ำเงี้ยว กระบอง ผักทอด ฟักทอง กล้วยทอด ข้าวแต๋นเมียงลาว ข้าวส้มแกงฮังเล ลาบเมืองทอด ไข่ป่าม ข้าวจี่ ข้าวแรมฟืน
  • ข้าวซอยสิบสองปันนา แกงผักพี้นบ้าน ผัดหมี่เมือง หมี่พันลับแล ซะป๊ะถั่ว ข้าวเกรียบหัวสาคู
  • ของหวาน
  • ขนมไทย : ขนมชั้น, ข้าวต้มมัด,กล้วยทอด มันทอด, ข้าวเหนียวมะม่วง
  • ขนมกล้วย, มันแดง, ข้าวเหนียวกอย, ข้าวต้มมัด, ข้าวต้มหัวหงอก, ถัวต้ม, มัน, อ้อยส้อม, ไอติมโบราณ
  • ประเภทอาหารว่าง / ผลไม้
  • ผลไม้ตามฤดูกาล
  • ประเภทเครื่องดื่ม
  • ไอศกรีมโบราณ, เฉาก๊วย น้ำสมุนไพร

ด้านการแสดง

ของศิลปินพื้นบ้านทุกๆคน ที่ได้คัดสรร นักแสดงที่เป็นระดับครู และศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงในทุกสาขา การแสดง เผยที่จะได้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ ของศิลปินทุกๆท่าน

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เจิงมวย เจิงดาบโบราณ ชมและร่วมเล่นกับการแสดงพื้นบ้านของชนเผ่าต่างๆของภาคเหนือ เช่น การโล้ชิงช้าแบบโบราณของชาวเขาเผ่าอาข่า เผ่าม้ง

ศิลปินอาวุโส พื้นบ้านล้านนา

งานหัตถกรรมล้านนา หัตถกรรมล้านนา นิทรรศการหัตถกรรมล้านนา

ชมการสาธิตจากพ่อครูตัน ช่างตีดาบล้านนา, แม่ครูพลอย ช่างถักหวาย , พ่อครู จำพงศ์ เขียนภาษาล้านนา

บรรยากาศภายในงาน

Festival Ceremony Area Ceremony Area

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส บรรยากาศตลาดล้านนาโบราณและให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงร่วมกัน เช่น สอนการทำอาหารด้วยตนเอง การทำผางประทีป

โคมและของที่ระลึก

นักท่องเที่ยวจะได้รับของที่ระลึกและโคมเพื่อปล่อยร่วมกัน 2 ใบ ต่อ 1 ท่าน

ด้านความปลอดภัยและอื่นๆ

 • รถพยาบาล : จัดให้มีรถพยาบาลไว้คอยบริการดูแลนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • หน่วยกู้ภัย : จัดให้มีรถดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยไว้คอยดูแลความปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย : จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
 • เนื่องจาก พิธีกรรมการสวดมนต์, ทำสมาธิ และการปล่อยโคมลอย เป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงควรปฏิบัติตาม คำแนะนำของพิธีกรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบสุข และความปลอดภัย
 • งดนำประทัด โคมลอย อาวุธ อุปกรณ์เล่นการพนัน สิ่งผิดกฎหมาย ตลอดถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้างาน

ด้านการแต่งกายและการเข้าร่วมเทศกาล

 • ผู้เข้าร่วมงานต้องแต่งกายด้วย ชุดสุภาพ หรือแต่งกายด้วยชุดไทย ล้านนา
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยความเคารพ ความสงบ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธี
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่ในเขตงาน

กำหนดการ

 • 16:30
  รับจากจุดนัดหมาย

  16:30-18:00 รับท่องเที่ยวจากจุดนัดหมาย 1. เมญ่า , 2. อาร์ตอินพาราไดซ์

 • 17:00
  เข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงาน

  ต้อนรับท่านเข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงานและร่วมสนุกกับกิจกรรม การแสดง การฟ้อน/รำ เจิงมวยโบราณ และการละเล่น ในบริเวณส่วนจัดแสดง ณ สถานที่ที่จัดให้ ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าให้มาถึง ก่อนเริ่มพิธี 1 ชั่วโมง ตรวจบัตรเข้างาน

 • 18:00
  เข้าสู่เทศกาลยี่เป็ง

  ต้อนรับท่านเข้าสู่เทศกาลยี่เป็ง โดยมีขบวนฆ้อง และกลองยาวต้อนรับ , รับประทานอาหาร ภายในงานได้ตามอัธยาศัย

 • 19:30
  เข้าสู่ลานพิธีกรรม

  เริ่มทยอยเข้าสู่ลานพิธีกรรม หน้ามหาเจดีย์เพื่อเตรียมพิธีทางศาสนา

 • 20:00
  พิธีทางศาสนา

  พร้อมกันที่ บริเวณ ลานปล่อยโคม เพื่อรับฟังพระสงฆ์สวดมนต์ ทำพิธีทางศาสนา เป็นเวลา 20นาที และทำสมาธิ 1 นาที

 • 20:45
  ปล่อยโคมลอย

  ปล่อยโคมลอยร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

 • 21:30
  เสร็จพิธี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Google Map of

บัตรเทศกาล ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2563 เชียงใหม่ ราคาพิเศษ

 

 

stage seat

ทุกบัตร รวมรับ-ส่งยังจุดนัดหมาย ค่าเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ของที่ระลึก โคมลอย อาหาร เครื่องดื่ม ชมการแสดง **กรณีเดินทางไปงานด้วยรถส่วนตัวและเลือกชำระด้วยการโอน ลดเพิ่ม 200 บาทต่อใบ โดย
บัตรสำหรับท่านผู้มีอายุ 7 ปีขึ้นไป อายุต่ำกว่า 7 ปีฟรีเมื่อมากับผู้ปกครองที่มีตั๋ว

 • Premium/VIP รวมบริการรถตู้รับส่ง, ที่พักตามโปรโมชั่น โซนรับประทานอาหาร Premium/VIP
 • Premium หรือ VIP: 2 ใบรับโปรโมชั่นฟรีห้องพัก 1 คืน จำกัดรวม 50 ห้อง
 • Vip ห้อง Superior, Premium ห้อง Deluxe โดยรถตู้รับส่งที่โรงแรมตามโรม Bamboori Hotel โดยแสดง FaceTicket งานเทศกาล ที่เคาน์เตอร์ก่อนใช้บริการ
  • Bamboori Hotel , https://fb.com/bambooriboutiqueresort , bambooriboutiqueresort.com
  • *หาก VIP หรือ Premium ที่มีที่พักแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ส่วนลดค่าอาหารที่ Level 9 Bar & Restaurant, https://fb.com/level9rooftopbarchiangmai ภายใน 15 วันก่อนหรือหลังเทศกาล โดยแสดง FaceTicket งานเทศกาล ที่เคาน์เตอร์ก่อนใช้บริการ
 • Standard: รวมบริการรถรับส่งจากจุดนัดหมายหน้าห้างเมญ่า โดยรับส่งด้วยรถแดงเมืองเชียงใหม่
 • ** Standard หรือ VIP เมื่อซื้อ 4 ใบขึ้นไป ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 อับเกรดตั๋ว Standard เป็น VIP และ VIP เป็น Premium (ไม่รวมห้องพัก)
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
Premium VIP Standard
จากราคาปกติ 6,400 5,900 4,600
31 ตุลาคม 63 6350 5850 3200
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรเทศกาล ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2563 เชียงใหม่

จำนวน จากสูงสุด 25
วันที่ระบุไว้
ราคารวมค่าธรรมเนียม บาท
ฟรีค่าธรรมเนียมเพย์เมนต์เกตเวย์ บาท
รับส่วนลดซื้อล่วงหน้า บาท
Total บาท
navigate_next

payment