FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี Ticket

บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

Available
Buyer Ratings : 8.8/10

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

บริการนั่งรถชมสัตว์

 • เวลาบริการนั่งรถชมสัตว์ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 22.00 น. (ออกให้บริการทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • รถชมสัตว์จะนำท่านเข้าไปในโซน Savanna Safari เป็นโซนแรก ซึ่งจะได้สัมผัสกับสัตว์กินพืชมากมายอย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ ต่อจากนั้นจะนำท่านเข้าสู่โซน Predator Prowl เป็นโซนที่สอง จะได้สัมผัสกับสัตว์นักล่า อาทิ เสือโคร่งขาว สิงโต ไฮยีน่าลายจุด ฯลฯ โดยทั้งสองโซนใช้เวลาในชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

นักล่าแห่งรัตติกาล

นักล่าแห่งรัตติกาล (Night Predators) ทุกท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเหล่าสัตว์ป่าอาทิ หมีขอ เม่น นากใหญ่ขนเรียบ หมูป่า ไฮยีน่า เสือ สิงโต อย่างใกล้ชิด แสดงในเวลา 17.20 น., 18.50 น. และ 20.40 น.

การแสดงยามค่ำคืน

การแสดง Safari Dancing ตื่นตาตื่นใจกับการแสดง Safari Dancing ทุกวัน วันละ 4 รอบ เวลาประมาณ 18.00 น. 19.00 น. 20.00 น.และ 21.00 น.

การแสดงของเสือโคร่งขาว

การแสดงความสามารถของเสือโคร่งขาวและสิงโต ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเต้นกังนัมสไตล์ กระโดดสูง กระโดดไกล เดินข้ามคน กระโดดทะลุมิติ กับลีลาของผู้ฝึกหรือ Tiger Man ที่ชำนาญ นำแสดงโดย "จัสติน" เสือขาวหิมะ, "เมสซี่" และ "มายา" เสือโคร่งขาว โดยจะจัดแสดงวันละ 2 รอบ คือ เวลา 18.00 น. และ 19.30 น. พิเศษสำหรับวันศุกร์, วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเพิ่มรอบ 20.30 น.

น้ำพุดนตรี และสื่อผสมบนม่านน้ำ

กิจกรรมการแสดงนำ้พุดนตรี (Musical Fountain with Water Screen) นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมการแสดงนำ้พุประกอบดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีความสูงมากกว่า 12 เมตร กว้าง 20 เมตร แสดงรอบเวลา 20.10 น. และเวลา 21.10 น.ของทุกวัน (*ปิดปรับปรุงชั่วคราว โดยมีการแสดง 3-5 ชุด ทดแทน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ตั๋วสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
 • นักท่องเที่ยวต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • นำเฟซทิคเก็ตไปแลกรับเป็นบัตรเฉพาะของสถานที ณ จุดเช็คอิน
 • FaceTicket Check-in Point
 • ราคานี้ไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง จากที่พัก หรือโรงแรม
 • ข้อมูลทั่วไปของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
Google Map of

บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ราคาพิเศษ

 • *เด็ก หมายถึงผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 100 – 140 ซม. ในกรณีต่ำกว่า 100 ซม. เข้าฟรี
 • **ผู้ใหญ่ หมายถึงผู้ซึ่งถือสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • **Children และ Adult หมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 • สำหรับผู้ทุพพลภาพเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • พระภิกษุ-สามเณรเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ซื้อที่เคาท์เตอร์ไนท์ซาฟารี แสดงบัตรประชาชนที่ ได้รับส่วนลด 50 %
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 300 150 800 400
30 พฤษภาคม 65 270 135 720 360
31 พฤษภาคม 65 255 127.5 690 340
1 มิถุนายน 65 240 125 690 320
2 มิถุนายน 65 267 133.5 712 356
3 มิถุนายน 65 264 132 704 352
4 มิถุนายน 65 264 132 704 352
5 มิถุนายน 65 264 132 704 352
6 มิถุนายน 65 264 132 704 352
7 มิถุนายน 65 264 132 704 352
8 มิถุนายน 65 261 130.5 696 348
9 มิถุนายน 65 261 130.5 696 348
10 มิถุนายน 65 261 130.5 696 348
11 มิถุนายน 65 258 129 690 344
12 มิถุนายน 65 258 129 690 344
13 มิถุนายน 65 258 129 690 344
14 มิถุนายน 65 255 127.5 690 340
15 มิถุนายน 65 255 127.5 690 340
16 มิถุนายน 65 255 127.5 690 340
17 มิถุนายน 65 252 126 690 336
18 มิถุนายน 65 246 125 690 328
19 มิถุนายน 65 243 125 690 324
20 มิถุนายน 65 240 125 690 320
21 มิถุนายน 65 231 125 690 308
22 มิถุนายน 65 231 125 690 308
23 มิถุนายน 65 225 125 690 300
24 มิถุนายน 65 225 125 690 300
25 มิถุนายน 65 225 125 690 300
26 มิถุนายน 65 225 125 690 300
27 มิถุนายน 65 225 125 690 300
28 มิถุนายน 65 225 125 690 300
29 มิถุนายน 65 225 125 690 300
30 มิถุนายน 65 225 125 690 300
1 กรกฎาคม 65 225 125 690 300
2 กรกฎาคม 65 231 125 690 308
3 กรกฎาคม 65 231 125 690 308
4 กรกฎาคม 65 237 125 690 316
5 กรกฎาคม 65 243 125 690 324
6 กรกฎาคม 65 243 125 690 324
7 กรกฎาคม 65 249 125 690 332
8 กรกฎาคม 65 249 125 690 332
9 กรกฎาคม 65 249 125 690 332
10 กรกฎาคม 65 249 125 690 332
11 กรกฎาคม 65 249 125 690 332
12 กรกฎาคม 65 249 125 690 332
บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment