FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และซู อควาเรียม Ticket

บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และซู อควาเรียม

ปกติ
220 บาท.
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และซู อควาเรียม

ตื่นตาตื่นใจและเพลิดเพลินไปกับปลาทะเลและปลาน้ำจืด มากกว่า 25,000 ตัว ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เชียงใหม่

บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และซู อควาเรียม แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ที่ซึ่งจะเป็นศูนย์การแสดงสัตว์น้ำของเอเชียและของโลกในอนาคต ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่และถือได้ว่ามีความยาวมากที่สุดในโลก รวบรวมสายพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลาทะเลทั้งหมดกว่า 250 สายพันธุ์หรือมากกว่า 25,000 ตัว

เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 10.00 - 16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 9.00 - 16.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • นำเฟซทิคเก็ตไปแลกรับเป็นบัตรเฉพาะของสถานที ณ จุดจำหน่ายตั๋ว (Collect Physical Ticket)

บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และซู อควาเรียม ราคาพิเศษ

  • ราคานี้รวมค่าผ่านประตูสวนสัตว์เรียบร้อยแล้ว
  • *เด็ก หมายถึงผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 90 – 135 ซม. ในกรณีต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี
  • **ผู้มีสิทธิ์ใช้ราคาส่วนลด หมายถึงผู้ซึ่งถือสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตวัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody© ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 220 150 370 280
16 พฤศจิกายน 61 209 142.5 351.5 266
17 พฤศจิกายน 61 217.8 148.5 366.3 277.2
18 พฤศจิกายน 61 217.8 148.5 366.3 277.2
19 พฤศจิกายน 61 206.8 141 347.8 263.2
20 พฤศจิกายน 61 204.6 139.5 344.1 260.4
21 พฤศจิกายน 61 206.8 141 347.8 263.2
22 พฤศจิกายน 61 204.6 139.5 344.1 260.4
23 พฤศจิกายน 61 204.6 139.5 344.1 260.4
24 พฤศจิกายน 61 213.4 145.5 358.9 271.6
25 พฤศจิกายน 61 211.2 144 355.2 268.8
26 พฤศจิกายน 61 202.4 138 340.4 257.6
27 พฤศจิกายน 61 200.2 136.5 336.7 254.8
28 พฤศจิกายน 61 200.2 136.5 336.7 254.8
29 พฤศจิกายน 61 200.2 136.5 336.7 254.8
30 พฤศจิกายน 61 200.2 136.5 336.7 254.8
1 ธันวาคม 61 206.8 141 347.8 263.2
2 ธันวาคม 61 206.8 141 347.8 263.2
3 ธันวาคม 61 198 135 333 252
4 ธันวาคม 61 193.6 132 325.6 246.4
5 ธันวาคม 61 195.8 133.5 329.3 249.2
6 ธันวาคม 61 195.8 133.5 329.3 249.2
7 ธันวาคม 61 193.6 132 325.6 246.4
8 ธันวาคม 61 202.4 138 340.4 257.6
9 ธันวาคม 61 202.4 138 340.4 257.6
10 ธันวาคม 61 191.4 130.5 321.9 243.6
11 ธันวาคม 61 189.2 129 318.2 240.8
12 ธันวาคม 61 189.2 129 318.2 240.8
13 ธันวาคม 61 184.8 126 310.8 235.2
14 ธันวาคม 61 176 120 296 230
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket
  • ระบุวัน/จำนวน
  • กรอกข้อมูล
  • ตรวจข้อมูล
  • ชำระเงิน
  • รับตั๋ว

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และซู อควาเรียม

ผู้ใหญ่
เด็ก*
Adult
Children*
เลือกจำนวน ทิคเก็ต จากสูงสุด 20
navigate_next

payment