FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรนั่งช้าง ~45 นาที + ชมการแสดงช้าง Ticket

บัตรนั่งช้าง ~45 นาที + ชมการแสดงช้าง

Soon จากราคาปกติ
2,000 บาท
Buyer Ratings : 8/10

ปางช้างแม่สา

บัตรนั่งช้างชมธรรมชาติ 1 เชือก ~45 นาที สำหรับ 2 ท่าน ( Long track ) + ชมการแสดงช้าง + ค่าเข้าปางช้าง

 • สัมผัสบรรยากาศการนั่งช้างรอบบริเวณป่าเขา ใช้เวลาโดยประมาณ 45 นาที มีสองรอบให้เลือกคือ 11:00 และ 14:15
 • ผู้นั่งช้างต้องมีน้ำหนักรวม 2 ท่าน ไม่เกิน 150 - 170 กิโลกรัม หรือ 80 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์นั่งช้างเพื่อความปลอดภัย

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สาจะนำเสนอการแสดงที่เน้นความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช้างเป็นหลัก พบกับช้างน้อยใหญ่จำนวนกว่า 20 เชือก เริ่มด้วยชมช้างอาบน้ำบริเวณสองฝั่งสะพานข้ามลำน้ำแม่สาประมาณ 10 นาที แล้วขึ้นไปยังบริเวณลานแสดงช้างเพื่อชมการแสดงความสามารถต่างๆ ต่อไป มีการแสดงช้าง รอบ 9.40 น. .( รอบ 13.30 น. งดให้บริการชั่วคราว ) ปางช้างแม่สา เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 08.00 น. – 16.00 น

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • บัตรนี้ บริการมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน เมื่อท่านทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยัน ก่อนเข้าขั้นตอนการชำระเงิน
 • ตั๋วสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
 • นักท่องเที่ยวต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • แสดงเฟซทิคเก็ตบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้บริการตามที่ระบุ ต่อเจ้าหน้าที่ ปางช้างแม่สา
 • FaceTicket Check-in Point
 • ข้อมูลทั่วไปของ ปางช้างแม่สา
Google Map of

บัตรนั่งช้าง ~45 นาที + ชมการแสดงช้าง ราคาพิเศษ

 • การจองจะได้รับการยืนยันหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 6 ชั่วโมงเวลาทำการ
 • ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับ 2 ท่าน
 • ค่าบริการนี้รวมค่าชมการแสดงช้างและค่าเข้าสถานที่เรียบร้อยแล้ว
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
นั่งช้าง (เชือก) Ride Elephant
จากราคาปกติ 2,000 2,000
31 ตุลาคม 63 1940 1940
1 พฤศจิกายน 63 1800 1850
2 พฤศจิกายน 63 1700 1850
3 พฤศจิกายน 63 1880 1880
4 พฤศจิกายน 63 1880 1880
5 พฤศจิกายน 63 1880 1880
6 พฤศจิกายน 63 1860 1860
7 พฤศจิกายน 63 1860 1860
8 พฤศจิกายน 63 1860 1860
9 พฤศจิกายน 63 1840 1850
10 พฤศจิกายน 63 1840 1850
11 พฤศจิกายน 63 1840 1850
12 พฤศจิกายน 63 1820 1850
13 พฤศจิกายน 63 1820 1850
14 พฤศจิกายน 63 1820 1850
15 พฤศจิกายน 63 1800 1850
16 พฤศจิกายน 63 1800 1850
17 พฤศจิกายน 63 1800 1850
18 พฤศจิกายน 63 1780 1850
19 พฤศจิกายน 63 1780 1850
20 พฤศจิกายน 63 1780 1850
21 พฤศจิกายน 63 1760 1850
22 พฤศจิกายน 63 1760 1850
23 พฤศจิกายน 63 1650 1850
24 พฤศจิกายน 63 1650 1850
25 พฤศจิกายน 63 1650 1850
26 พฤศจิกายน 63 1650 1850
27 พฤศจิกายน 63 1650 1850
28 พฤศจิกายน 63 1650 1850
29 พฤศจิกายน 63 1650 1850
30 พฤศจิกายน 63 1650 1850
1 ธันวาคม 63 1650 1850
2 ธันวาคม 63 1650 1850
3 ธันวาคม 63 1650 1850
4 ธันวาคม 63 1650 1850
5 ธันวาคม 63 1680 1850
6 ธันวาคม 63 1720 1850
7 ธันวาคม 63 1720 1850
8 ธันวาคม 63 1760 1850
9 ธันวาคม 63 1760 1850
10 ธันวาคม 63 1760 1850
11 ธันวาคม 63 1760 1850
12 ธันวาคม 63 1760 1850
13 ธันวาคม 63 1760 1850
14 ธันวาคม 63 1760 1850
15 ธันวาคม 63 1760 1850
16 ธันวาคม 63 1760 1850
17 ธันวาคม 63 1760 1850
18 ธันวาคม 63 1760 1850
19 ธันวาคม 63 1760 1850
20 ธันวาคม 63 1760 1850
21 ธันวาคม 63 1760 1850
22 ธันวาคม 63 1760 1850
23 ธันวาคม 63 1760 1850
24 ธันวาคม 63 1760 1850
25 ธันวาคม 63 1760 1850
26 ธันวาคม 63 1760 1850
27 ธันวาคม 63 1760 1850
28 ธันวาคม 63 1760 1850
บัตรนั่งช้าง ~45 นาที + ชมการแสดงช้าง
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment