FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรนั่งช้าง ~45 นาที + ชมการแสดงช้าง Ticket

บัตรนั่งช้าง ~45 นาที + ชมการแสดงช้าง

New จากราคาปกติ
2,000 บาท
ปางช้างแม่สา

บัตรนั่งช้างชมธรรมชาติ 1 เชือก ~45 นาที สำหรับ 2 ท่าน ( Long track ) + ชมการแสดงช้าง + ค่าเข้าปางช้าง

 • สัมผัสบรรยากาศการนั่งช้างรอบบริเวณป่าเขา ใช้เวลาโดยประมาณ 45 นาที
 • ผู้นั่งช้างต้องมีน้ำหนักรวม 2 ท่าน ไม่เกิน 150 - 170 กิโลกรัม หรือ 80 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์นั่งช้างเพื่อความปลอดภัย
 • กิจกรรมนั่งช้างเปิดให้บริการทุกวัน รอบ 09.40 น. - 10.40 น. และ 13.30 น. - 14.30 น.

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สาจะนำเสนอการแสดงที่เน้นความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช้างเป็นหลัก พบกับช้างน้อยใหญ่จำนวนกว่า 20 เชือก เริ่มด้วยชมช้างอาบน้ำบริเวณสองฝั่งสะพานข้ามลำน้ำแม่สาประมาณ 10 นาที แล้วขึ้นไปยังบริเวณลานแสดงช้างเพื่อชมการแสดงความสามารถต่างๆ ต่อไป มีการแสดงช้าง 3 รอบ คือ 8.00 น., 9.40 น. และ 13.30 น. ปางช้างแม่สา เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 08.00 น. – 16.00 น

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรนั่งช้าง ~45 นาที + ชมการแสดงช้าง ราคาพิเศษ

 • การจองจะได้รับการยืนยันหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 6 ชั่วโมงเวลาทำการ
 • ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับ 2 ท่าน
 • ค่าบริการนี้รวมค่าชมการแสดงช้างและค่าเข้าสถานที่เรียบร้อยแล้ว
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
นั่งช้าง นั่งช้าง(เด็กนั่ง) Ride Elephant Ride Elephant(for Children)
จากราคาปกติ 2,000 1,800 2,000 1,800
22 กุมภาพันธ์ 62 1860 1674 1860 1700
23 กุมภาพันธ์ 62 1980 1782 1980 1782
24 กุมภาพันธ์ 62 1980 1782 1980 1782
25 กุมภาพันธ์ 62 1840 1656 1850 1700
26 กุมภาพันธ์ 62 1860 1674 1860 1700
27 กุมภาพันธ์ 62 1840 1656 1850 1700
28 กุมภาพันธ์ 62 1700 1550 1850 1700
1 มีนาคม 62 1820 1638 1850 1700
2 มีนาคม 62 1940 1746 1940 1746
3 มีนาคม 62 1920 1728 1920 1728
4 มีนาคม 62 1800 1620 1850 1700
5 มีนาคม 62 1820 1638 1850 1700
6 มีนาคม 62 1780 1602 1850 1700
7 มีนาคม 62 1660 1550 1850 1700
8 มีนาคม 62 1780 1602 1850 1700
9 มีนาคม 62 1880 1692 1880 1700
10 มีนาคม 62 1880 1692 1880 1700
11 มีนาคม 62 1760 1584 1850 1700
12 มีนาคม 62 1760 1584 1850 1700
13 มีนาคม 62 1740 1566 1850 1700
14 มีนาคม 62 1620 1550 1850 1700
15 มีนาคม 62 1720 1550 1850 1700
16 มีนาคม 62 1840 1656 1850 1700
17 มีนาคม 62 1840 1656 1850 1700
18 มีนาคม 62 1700 1550 1850 1700
19 มีนาคม 62 1720 1550 1850 1700
20 มีนาคม 62 1680 1550 1850 1700
21 มีนาคม 62 1600 1550 1850 1700
22 มีนาคม 62 1600 1550 1850 1700
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket
 • ระบุวัน/จำนวน
 • กรอกข้อมูล
 • ตรวจข้อมูล
 • ชำระเงิน
 • รับตั๋ว

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรนั่งช้าง ~45 นาที + ชมการแสดงช้าง

นั่งช้าง
นั่งช้าง(เด็กนั่ง)
Ride Elephant
Ride Elephant(for Children)
จำนวน จากสูงสุด 6
navigate_next

payment