FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรนั่งช้าง ~25 นาที + ชมการแสดงช้าง Ticket

บัตรนั่งช้าง ~25 นาที + ชมการแสดงช้าง

Soon จากราคาปกติ
1,500 บาท
Buyer Ratings : 8.0/10

ปางช้างแม่สา

บัตรนั่งช้างชมธรรมชาติ 1 เชือก สำหรับ 2 ท่าน ( Short Track ) + ชมการแสดงช้าง + ค่าเข้าปางช้าง

 • สัมผัสบรรยากาศการนั่งช้างรอบบริเวณป่าเขา ใช้เวลาโดยประมาณ 25 นาที
 • ช้าง 1 เชือกรองรับนักท่องเที่ยวได้ 2 ท่านเท่านั้น
 • ผู้นั่งช้างต้องมีน้ำหนักรวม 2 ท่าน ไม่เกิน 150 - 170 กิโลกรัม หรือ 80 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์นั่งช้างเพื่อความปลอดภัย
 • กิจกรรมนั่งช้างเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00 , 10:30, 11:00, 13:00, 14:30.

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สาจะนำเสนอการแสดงที่เน้นความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช้างเป็นหลัก พบกับช้างน้อยใหญ่จำนวนกว่า 20 เชือก เริ่มด้วยชมช้างอาบน้ำบริเวณสองฝั่งสะพานข้ามลำน้ำแม่สาประมาณ 10 นาที แล้วขึ้นไปยังบริเวณลานแสดงช้างเพื่อชมการแสดงความสามารถต่างๆ ต่อไป มีการแสดงช้าง 2 รอบ คือ 9.40 น. ( รอบ 13.30 น. งดให้บริการชั่วคราว ) ปางช้างแม่สา เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 08.00 น. – 16.00 น

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • บัตรนี้ บริการมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน เมื่อท่านทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยัน ก่อนเข้าขั้นตอนการชำระเงิน
 • ตั๋วสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
 • นักท่องเที่ยวต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • แสดงเฟซทิคเก็ตบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้บริการตามที่ระบุ ต่อเจ้าหน้าที่ ปางช้างแม่สา
 • FaceTicket Check-in Point
 • ข้อมูลทั่วไปของ ปางช้างแม่สา
Google Map of

บัตรนั่งช้าง ~25 นาที + ชมการแสดงช้าง ราคาพิเศษ

 • การจองจะได้รับการยืนยันภายใน 6 ชม. ในเวลาทำการ หลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับ 2 ท่าน
 • ค่าบริการนี้รวมค่าเข้าชมสถาน และการแสดงความสามารถช้างแล้ว
 • สามารถแสดงเฟซทิคเก็ตบนสมาร์ทโฟนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้บริการนั่งช้างชมธรรมชาติได้เลย
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน เสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
นั่งช้าง (เชือก) Ride Elephant
จากราคาปกติ 1,500 1,500
5 เมษายน 63 1425 1425
6 เมษายน 63 1300 1350
7 เมษายน 63 1300 1350
8 เมษายน 63 1482 1482
9 เมษายน 63 1482 1482
10 เมษายน 63 1410 1410
11 เมษายน 63 1395 1395
12 เมษายน 63 1395 1395
13 เมษายน 63 1395 1395
14 เมษายน 63 1455 1455
15 เมษายน 63 1380 1380
16 เมษายน 63 1380 1380
17 เมษายน 63 1365 1365
18 เมษายน 63 1365 1365
19 เมษายน 63 1365 1365
20 เมษายน 63 1350 1350
21 เมษายน 63 1425 1425
22 เมษายน 63 1350 1350
23 เมษายน 63 1335 1350
24 เมษายน 63 1335 1350
25 เมษายน 63 1335 1350
26 เมษายน 63 1320 1350
27 เมษายน 63 1320 1350
28 เมษายน 63 1300 1350
29 เมษายน 63 1300 1350
30 เมษายน 63 1300 1350
1 พฤษภาคม 63 1300 1350
2 พฤษภาคม 63 1300 1350
3 พฤษภาคม 63 1300 1350
4 พฤษภาคม 63 1300 1350
5 พฤษภาคม 63 1300 1350
6 พฤษภาคม 63 1300 1350
7 พฤษภาคม 63 1300 1350
8 พฤษภาคม 63 1300 1350
9 พฤษภาคม 63 1300 1350
10 พฤษภาคม 63 1300 1350
11 พฤษภาคม 63 1300 1350
12 พฤษภาคม 63 1365 1365
13 พฤษภาคม 63 1320 1350
14 พฤษภาคม 63 1320 1350
15 พฤษภาคม 63 1320 1350
16 พฤษภาคม 63 1320 1350
17 พฤษภาคม 63 1320 1350
18 พฤษภาคม 63 1320 1350
19 พฤษภาคม 63 1395 1395
20 พฤษภาคม 63 1320 1350
21 พฤษภาคม 63 1320 1350
22 พฤษภาคม 63 1320 1350
23 พฤษภาคม 63 1320 1350
24 พฤษภาคม 63 1320 1350
25 พฤษภาคม 63 1320 1350
26 พฤษภาคม 63 1395 1395
27 พฤษภาคม 63 1320 1350
28 พฤษภาคม 63 1320 1350
29 พฤษภาคม 63 1320 1350
30 พฤษภาคม 63 1320 1350
31 พฤษภาคม 63 1320 1350
1 มิถุนายน 63 1320 1350
2 มิถุนายน 63 1395 1395
บัตรนั่งช้าง ~25 นาที + ชมการแสดงช้าง
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment