FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรนั่งช้าง ~25 นาที + ชมการแสดงช้าง Ticket

บัตรนั่งช้าง ~25 นาที + ชมการแสดงช้าง

Soon จากราคาปกติ
1,500 บาท
Buyer Ratings : 8/10

ปางช้างแม่สา

บัตรนั่งช้างชมธรรมชาติ 1 เชือก สำหรับ 2 ท่าน ( Short Track ) + ชมการแสดงช้าง + ค่าเข้าปางช้าง

 • สัมผัสบรรยากาศการนั่งช้างรอบบริเวณป่าเขา ใช้เวลาโดยประมาณ 25 นาที
 • ช้าง 1 เชือกรองรับนักท่องเที่ยวได้ 2 ท่านเท่านั้น
 • ผู้นั่งช้างต้องมีน้ำหนักรวม 2 ท่าน ไม่เกิน 150 - 170 กิโลกรัม หรือ 80 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์นั่งช้างเพื่อความปลอดภัย
 • กิจกรรมนั่งช้างเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00 , 10:30, 11:00, 13:00, 14:30.

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สาจะนำเสนอการแสดงที่เน้นความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช้างเป็นหลัก พบกับช้างน้อยใหญ่จำนวนกว่า 20 เชือก เริ่มด้วยชมช้างอาบน้ำบริเวณสองฝั่งสะพานข้ามลำน้ำแม่สาประมาณ 10 นาที แล้วขึ้นไปยังบริเวณลานแสดงช้างเพื่อชมการแสดงความสามารถต่างๆ ต่อไป มีการแสดงช้าง 2 รอบ คือ 9.40 น. ( รอบ 13.30 น. งดให้บริการชั่วคราว ) ปางช้างแม่สา เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 08.00 น. – 16.00 น

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • บัตรนี้ บริการมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน เมื่อท่านทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยัน ก่อนเข้าขั้นตอนการชำระเงิน
 • ตั๋วสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
 • นักท่องเที่ยวต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • แสดงเฟซทิคเก็ตบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้บริการตามที่ระบุ ต่อเจ้าหน้าที่ ปางช้างแม่สา
 • FaceTicket Check-in Point
 • ข้อมูลทั่วไปของ ปางช้างแม่สา
Google Map of

บัตรนั่งช้าง ~25 นาที + ชมการแสดงช้าง ราคาพิเศษ

 • การจองจะได้รับการยืนยันภายใน 6 ชม. ในเวลาทำการ หลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับ 2 ท่าน
 • ค่าบริการนี้รวมค่าเข้าชมสถาน และการแสดงความสามารถช้างแล้ว
 • สามารถแสดงเฟซทิคเก็ตบนสมาร์ทโฟนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้บริการนั่งช้างชมธรรมชาติได้เลย
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
นั่งช้าง (เชือก) Ride Elephant
จากราคาปกติ 1,500 1,500
28 กันยายน 63 1425 1425
29 กันยายน 63 1300 1350
30 กันยายน 63 1300 1350
1 ตุลาคม 63 1482 1482
2 ตุลาคม 63 1482 1482
3 ตุลาคม 63 1410 1410
4 ตุลาคม 63 1395 1395
5 ตุลาคม 63 1395 1395
6 ตุลาคม 63 1470 1470
7 ตุลาคม 63 1380 1380
8 ตุลาคม 63 1380 1380
9 ตุลาคม 63 1380 1380
10 ตุลาคม 63 1365 1365
11 ตุลาคม 63 1365 1365
12 ตุลาคม 63 1365 1365
13 ตุลาคม 63 1425 1425
14 ตุลาคม 63 1350 1350
15 ตุลาคม 63 1350 1350
16 ตุลาคม 63 1335 1350
17 ตุลาคม 63 1335 1350
18 ตุลาคม 63 1335 1350
19 ตุลาคม 63 1320 1350
20 ตุลาคม 63 1395 1395
21 ตุลาคม 63 1300 1350
22 ตุลาคม 63 1300 1350
23 ตุลาคม 63 1300 1350
24 ตุลาคม 63 1300 1350
25 ตุลาคม 63 1300 1350
26 ตุลาคม 63 1300 1350
27 ตุลาคม 63 1300 1350
28 ตุลาคม 63 1300 1350
29 ตุลาคม 63 1300 1350
30 ตุลาคม 63 1300 1350
31 ตุลาคม 63 1300 1350
1 พฤศจิกายน 63 1300 1350
2 พฤศจิกายน 63 1300 1350
3 พฤศจิกายน 63 1365 1365
4 พฤศจิกายน 63 1300 1350
5 พฤศจิกายน 63 1320 1350
6 พฤศจิกายน 63 1320 1350
7 พฤศจิกายน 63 1320 1350
8 พฤศจิกายน 63 1320 1350
9 พฤศจิกายน 63 1320 1350
10 พฤศจิกายน 63 1395 1395
11 พฤศจิกายน 63 1320 1350
12 พฤศจิกายน 63 1320 1350
13 พฤศจิกายน 63 1320 1350
14 พฤศจิกายน 63 1320 1350
15 พฤศจิกายน 63 1320 1350
16 พฤศจิกายน 63 1320 1350
17 พฤศจิกายน 63 1395 1395
18 พฤศจิกายน 63 1320 1350
19 พฤศจิกายน 63 1320 1350
20 พฤศจิกายน 63 1320 1350
21 พฤศจิกายน 63 1320 1350
22 พฤศจิกายน 63 1320 1350
23 พฤศจิกายน 63 1320 1350
24 พฤศจิกายน 63 1395 1395
25 พฤศจิกายน 63 1320 1350
บัตรนั่งช้าง ~25 นาที + ชมการแสดงช้าง
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment