FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรชมการแสดงช้าง นั่งช้างเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา 8 เผ่า Ticket

บัตรชมการแสดงช้าง นั่งช้างเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา 8 เผ่า

New จากราคาปกติ
4,000 บาท
ปางช้างแม่สา

ชมการแสดงช้าง นั่งช้าง 1 เชือก ชมธรรมชาติ ~45 นาที นั่งช้างเพื่อไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา 8 ชนเผ่า (บ้านโต้งหลวง)

*บัตรนี้สำหรับ 2 ท่าน ซึ่งรวมค่าเข้าปางช้าง ค่าชมการแสดงช้าง นั่งช้างชมธรรมชาติ 1 เชือก ค่าเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา 8 เผ่า และรับท่านมาส่งที่ปางช้างแม่สา
 • จอดรถที่ปางช้างแม่สา
 • ชมการแสดงช้าง นำเสนอการแสดงที่เน้นความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช้างเป็นหลัก พบกับช้างน้อยใหญ่จำนวนกว่า 20 เชือก เริ่มด้วยชมช้างอาบน้ำบริเวณสองฝั่งสะพานข้ามลำน้ำแม่สาประมาณ 10 นาที แล้วขึ้นไปยังบริเวณลานแสดงช้างเพื่อชมการแสดงความสามารถต่างๆ ต่อไป โดยมีการแสดงช้าง 3 รอบ คือ 8.00 น., 9.40 น. และ 13.30 น.
 • หลังจากชมการแสดงช้าง นั่งช้างไปหมู่บ้าน ตามเวลาที่จองไว้ ใช้เวลานั่งช้างชมธรรมชาติประมาณ 45 นาที ถึงหมู่บ้านโต้งหลวง
 • นักท่องเที่ยว เยี่ยมชม ถ่ายภาพ ได้ตามอัธยาศัย โดยบ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติ
 • เมื่อนักท่องเที่ยวเที่ยวชมอย่างเต็มอิ่มแล้ว ติดต่อทางเคาท์เตอร์หมู่บ้านจะมีรถมาส่งที่จอดรถที่ปางช้างแม่สาโดยไม่มีค่าบริการเพิ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • บัตรนี้ บริการมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน เมื่อท่านทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยัน ก่อนเข้าขั้นตอนการชำระเงิน
 • ตั๋วสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
 • นักท่องเที่ยวต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • สามารถแสดงเฟซทิคเก็ตบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้บริการตามที่ระบุได้เลย ต่อเจ้าหน้าที่ ปางช้างแม่สา
 • ข้อมูล แผนที่ พิกัด การเดินทางไป ปางช้างแม่สา ,

บัตรชมการแสดงช้าง นั่งช้างเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา 8 เผ่า ราคาพิเศษ

ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ Adult Children*
จากราคาปกติ 4,000 4,000 3,700
21 มกราคม 62 3800 3800 3515
22 มกราคม 62 3760 3760 3478
23 มกราคม 62 3800 3800 3515
24 มกราคม 62 3760 3760 3478
25 มกราคม 62 3760 3760 3478
26 มกราคม 62 3920 3920 3626
27 มกราคม 62 3880 3880 3589
28 มกราคม 62 3720 3720 3441
29 มกราคม 62 3680 3680 3404
30 มกราคม 62 3680 3680 3404
31 มกราคม 62 3680 3680 3404
1 กุมภาพันธ์ 62 3680 3680 3404
2 กุมภาพันธ์ 62 3800 3800 3515
3 กุมภาพันธ์ 62 3800 3800 3515
4 กุมภาพันธ์ 62 3640 3640 3400
5 กุมภาพันธ์ 62 3560 3600 3400
6 กุมภาพันธ์ 62 3600 3600 3400
7 กุมภาพันธ์ 62 3600 3600 3400
8 กุมภาพันธ์ 62 3560 3600 3400
9 กุมภาพันธ์ 62 3720 3720 3441
10 กุมภาพันธ์ 62 3720 3720 3441
11 กุมภาพันธ์ 62 3520 3600 3400
12 กุมภาพันธ์ 62 3480 3600 3400
13 กุมภาพันธ์ 62 3520 3600 3400
14 กุมภาพันธ์ 62 3480 3600 3400
15 กุมภาพันธ์ 62 3480 3600 3400
16 กุมภาพันธ์ 62 3600 3600 3400
17 กุมภาพันธ์ 62 3400 3600 3400
18 กุมภาพันธ์ 62 3400 3600 3400
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket
 • ระบุวัน/จำนวน
 • กรอกข้อมูล
 • ตรวจข้อมูล
 • ชำระเงิน
 • รับตั๋ว

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรชมการแสดงช้าง นั่งช้างเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา 8 เผ่า

ผู้ใหญ่
Adult
Children*
จำนวน จากสูงสุด 5
navigate_next

payment