FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า Ticket

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

New จากราคาปกติ
500 บาท
บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ : ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป

ที่ชุมชน บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติ การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ซื้อของที่ระลึก และอุดหนุนชุมชน

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ ละหู่ หรือ มูเซอ ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่อง กะยอ เหย้าและอีก้อ

  • ชมชนบ้านโต้งหลวงอยู่ก่อนถึงปางช้างแม่สา ประมาณ 1 กม. และขับเข้าทางแยก ไปอีกประมาณ 1 กม. โดยมี มีป้ายบอกบาง หรือเปิดจีพีเอสนำทาง ตามพิกัดบ้านโต้งหลวงที่ระบุไว้
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวขับถึงหมูบ้านและจอดได้ในบริเวณที่หมูบ้านจัดไว้ให้
  • นักท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ได้ตลอดทั้งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เด็กชาวเขา บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ วิถีเกษตรกรรม บ้านโต้งหลวง ทุ่งนา ชาวเขา บ้านโต้งหลวง บ้านโต้งหลวง ชาวเขาทอผ้า ครอบครัว กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่ วิถีชีวิต บ้านโต้งหลวง บรรยากาศ บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า ราคาพิเศษ

ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 500 300 500 300
21 มกราคม 62 475 285 475 285
22 มกราคม 62 470 282 470 282
23 มกราคม 62 425 255 425 255
24 มกราคม 62 470 282 470 282
25 มกราคม 62 470 282 470 282
26 มกราคม 62 490 294 490 294
27 มกราคม 62 485 291 485 291
28 มกราคม 62 465 279 465 279
29 มกราคม 62 460 276 460 276
30 มกราคม 62 410 246 410 246
31 มกราคม 62 460 276 460 276
1 กุมภาพันธ์ 62 460 276 460 276
2 กุมภาพันธ์ 62 475 285 475 285
3 กุมภาพันธ์ 62 475 285 475 285
4 กุมภาพันธ์ 62 455 273 455 273
5 กุมภาพันธ์ 62 445 267 445 267
6 กุมภาพันธ์ 62 400 240 400 240
7 กุมภาพันธ์ 62 450 270 450 270
8 กุมภาพันธ์ 62 445 267 445 267
9 กุมภาพันธ์ 62 465 279 465 279
10 กุมภาพันธ์ 62 465 279 465 279
11 กุมภาพันธ์ 62 440 264 440 264
12 กุมภาพันธ์ 62 435 261 435 261
13 กุมภาพันธ์ 62 390 234 400 240
14 กุมภาพันธ์ 62 435 261 435 261
15 กุมภาพันธ์ 62 435 261 435 261
16 กุมภาพันธ์ 62 450 270 450 270
17 กุมภาพันธ์ 62 440 264 440 264
18 กุมภาพันธ์ 62 400 240 400 240
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket
  • ระบุวัน/จำนวน
  • กรอกข้อมูล
  • ตรวจข้อมูล
  • ชำระเงิน
  • รับตั๋ว

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

ผู้ใหญ่
เด็ก*
Adult
Children*
จำนวน จากสูงสุด 10
navigate_next

payment