FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า Ticket

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

New จากราคาปกติ
500 บาท

บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ : ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป

ที่ชุมชน บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติ การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ซื้อของที่ระลึก และอุดหนุนชุมชน

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ ละหู่ หรือ มูเซอ ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่อง กะยอ เหย้าและอีก้อ

  • ชมชนบ้านโต้งหลวงอยู่ก่อนถึงปางช้างแม่สา ประมาณ 1 กม. และขับเข้าทางแยก ไปอีกประมาณ 1 กม. โดยมี มีป้ายบอกบาง หรือเปิดจีพีเอสนำทาง ตามพิกัดบ้านโต้งหลวงที่ระบุไว้
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวขับถึงหมูบ้านและจอดได้ในบริเวณที่หมูบ้านจัดไว้ให้
  • นักท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ได้ตลอดทั้งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เด็กชาวเขา บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ วิถีเกษตรกรรม บ้านโต้งหลวง ทุ่งนา ชาวเขา บ้านโต้งหลวง บ้านโต้งหลวง ชาวเขาทอผ้า ครอบครัว กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่ วิถีชีวิต บ้านโต้งหลวง บรรยากาศ บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า ราคาพิเศษ

ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 500 300 500 300
25 กรกฎาคม 62 475 285 475 285
26 กรกฎาคม 62 425 255 425 255
27 กรกฎาคม 62 425 255 425 255
28 กรกฎาคม 62 470 282 470 282
29 กรกฎาคม 62 470 282 470 282
30 กรกฎาคม 62 470 282 470 282
31 กรกฎาคม 62 465 279 465 279
1 สิงหาคม 62 465 279 465 279
2 สิงหาคม 62 465 279 465 279
3 สิงหาคม 62 460 276 460 276
4 สิงหาคม 62 460 276 460 276
5 สิงหาคม 62 460 276 460 276
6 สิงหาคม 62 455 273 455 273
7 สิงหาคม 62 455 273 455 273
8 สิงหาคม 62 455 273 455 273
9 สิงหาคม 62 450 270 450 270
10 สิงหาคม 62 450 270 450 270
11 สิงหาคม 62 450 270 450 270
12 สิงหาคม 62 445 267 445 267
13 สิงหาคม 62 445 267 445 267
14 สิงหาคม 62 445 267 445 267
15 สิงหาคม 62 440 264 440 264
16 สิงหาคม 62 440 264 440 264
17 สิงหาคม 62 440 264 440 264
18 สิงหาคม 62 435 261 435 261
19 สิงหาคม 62 435 261 435 261
20 สิงหาคม 62 420 252 420 252
21 สิงหาคม 62 420 252 420 252
22 สิงหาคม 62 400 240 400 240
23 สิงหาคม 62 400 240 400 240
24 สิงหาคม 62 400 240 400 240
25 สิงหาคม 62 425 255 425 255
26 สิงหาคม 62 440 264 440 264
27 สิงหาคม 62 440 264 440 264
28 สิงหาคม 62 440 264 440 264
29 สิงหาคม 62 440 264 440 264
30 สิงหาคม 62 440 264 440 264
31 สิงหาคม 62 440 264 440 264
1 กันยายน 62 440 264 440 264
2 กันยายน 62 440 264 440 264
3 กันยายน 62 440 264 440 264
4 กันยายน 62 440 264 440 264
5 กันยายน 62 440 264 440 264
6 กันยายน 62 440 264 440 264
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

ผู้ใหญ่
เด็ก*
Adult
Children*
จำนวน จากสูงสุด 10
วันที่ระบุไว้
ราคารวมค่าธรรมเนียม บาท
ฟรีค่าธรรมเนียมเพย์เมนต์เกตเวย์ บาท
รับส่วนลดซื้อล่วงหน้า บาท
Total บาท
navigate_next

payment