FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า Ticket

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

Soon จากราคาปกติ
500 บาท

บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ : ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป

ที่ชุมชน บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติ การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ซื้อของที่ระลึก และอุดหนุนชุมชน

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ ละหู่ หรือ มูเซอ ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่อง กะยอ เหย้าและอีก้อ

  • ชมชนบ้านโต้งหลวงอยู่ก่อนถึงปางช้างแม่สา ประมาณ 1 กม. และขับเข้าทางแยก ไปอีกประมาณ 1 กม. โดยมี มีป้ายบอกบาง หรือเปิดจีพีเอสนำทาง ตามพิกัดบ้านโต้งหลวงที่ระบุไว้
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวขับถึงหมูบ้านและจอดได้ในบริเวณที่หมูบ้านจัดไว้ให้
  • นักท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ได้ตลอดทั้งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Google Map of
เด็กชาวเขา บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ วิถีเกษตรกรรม บ้านโต้งหลวง ทุ่งนา ชาวเขา บ้านโต้งหลวง บ้านโต้งหลวง ชาวเขาทอผ้า ครอบครัว กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่ วิถีชีวิต บ้านโต้งหลวง บรรยากาศ บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า ราคาพิเศษ

  • *เด็ก หมายถึงเด็กชาวไทยผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 80-120 ซม. ในกรณีต่ำกว่า 100 ซม. เข้าฟรี
  • *ผู้ใหญ่ หมายถึงผู้ซึ่งถือสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • *Children และ Adult หมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 500 300 500 300
5 มิถุนายน 63 475 285 475 285
6 มิถุนายน 63 425 255 425 255
7 มิถุนายน 63 425 255 425 255
8 มิถุนายน 63 470 282 470 282
9 มิถุนายน 63 470 282 470 282
10 มิถุนายน 63 470 282 470 282
11 มิถุนายน 63 465 279 465 279
12 มิถุนายน 63 465 279 465 279
13 มิถุนายน 63 465 279 465 279
14 มิถุนายน 63 460 276 460 276
15 มิถุนายน 63 460 276 460 276
16 มิถุนายน 63 460 276 460 276
17 มิถุนายน 63 455 273 455 273
18 มิถุนายน 63 455 273 455 273
19 มิถุนายน 63 455 273 455 273
20 มิถุนายน 63 450 270 450 270
21 มิถุนายน 63 450 270 450 270
22 มิถุนายน 63 450 270 450 270
23 มิถุนายน 63 445 267 445 267
24 มิถุนายน 63 445 267 445 267
25 มิถุนายน 63 445 267 445 267
26 มิถุนายน 63 440 264 440 264
27 มิถุนายน 63 440 264 440 264
28 มิถุนายน 63 440 264 440 264
29 มิถุนายน 63 435 261 435 261
30 มิถุนายน 63 435 261 435 261
1 กรกฎาคม 63 420 252 420 252
2 กรกฎาคม 63 420 252 420 252
3 กรกฎาคม 63 400 240 400 240
4 กรกฎาคม 63 400 240 400 240
5 กรกฎาคม 63 400 240 400 240
6 กรกฎาคม 63 425 255 425 255
7 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
8 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
9 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
10 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
11 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
12 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
13 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
14 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
15 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
16 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
17 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
18 กรกฎาคม 63 440 264 440 264
บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment