FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า Ticket

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

New จากราคาปกติ
500 บาท

บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ : ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป

ที่ชุมชน บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติ การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ซื้อของที่ระลึก และอุดหนุนชุมชน

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ ละหู่ หรือ มูเซอ ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่อง กะยอ เหย้าและอีก้อ

  • ชมชนบ้านโต้งหลวงอยู่ก่อนถึงปางช้างแม่สา ประมาณ 1 กม. และขับเข้าทางแยก ไปอีกประมาณ 1 กม. โดยมี มีป้ายบอกบาง หรือเปิดจีพีเอสนำทาง ตามพิกัดบ้านโต้งหลวงที่ระบุไว้
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวขับถึงหมูบ้านและจอดได้ในบริเวณที่หมูบ้านจัดไว้ให้
  • นักท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ได้ตลอดทั้งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Google Map of
เด็กชาวเขา บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ วิถีเกษตรกรรม บ้านโต้งหลวง ทุ่งนา ชาวเขา บ้านโต้งหลวง บ้านโต้งหลวง ชาวเขาทอผ้า ครอบครัว กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่ วิถีชีวิต บ้านโต้งหลวง บรรยากาศ บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า ราคาพิเศษ

  • *เด็ก หมายถึงเด็กชาวไทยผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 80-120 ซม. ในกรณีต่ำกว่า 100 ซม. เข้าฟรี
  • *ผู้ใหญ่ หมายถึงผู้ซึ่งถือสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • *Children และ Adult หมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 500 300 500 300
27 กุมภาพันธ์ 63 475 285 475 285
28 กุมภาพันธ์ 63 425 255 425 255
29 กุมภาพันธ์ 63 425 255 425 255
1 มีนาคม 63 470 282 470 282
2 มีนาคม 63 470 282 470 282
3 มีนาคม 63 470 282 470 282
4 มีนาคม 63 465 279 465 279
5 มีนาคม 63 465 279 465 279
6 มีนาคม 63 465 279 465 279
7 มีนาคม 63 460 276 460 276
8 มีนาคม 63 460 276 460 276
9 มีนาคม 63 460 276 460 276
10 มีนาคม 63 455 273 455 273
11 มีนาคม 63 455 273 455 273
12 มีนาคม 63 455 273 455 273
13 มีนาคม 63 450 270 450 270
14 มีนาคม 63 450 270 450 270
15 มีนาคม 63 450 270 450 270
16 มีนาคม 63 445 267 445 267
17 มีนาคม 63 445 267 445 267
18 มีนาคม 63 445 267 445 267
19 มีนาคม 63 440 264 440 264
20 มีนาคม 63 440 264 440 264
21 มีนาคม 63 440 264 440 264
22 มีนาคม 63 435 261 435 261
23 มีนาคม 63 435 261 435 261
24 มีนาคม 63 420 252 420 252
25 มีนาคม 63 420 252 420 252
26 มีนาคม 63 400 240 400 240
27 มีนาคม 63 400 240 400 240
28 มีนาคม 63 400 240 400 240
29 มีนาคม 63 425 255 425 255
30 มีนาคม 63 440 264 440 264
31 มีนาคม 63 440 264 440 264
1 เมษายน 63 440 264 440 264
2 เมษายน 63 440 264 440 264
3 เมษายน 63 440 264 440 264
4 เมษายน 63 440 264 440 264
5 เมษายน 63 440 264 440 264
6 เมษายน 63 440 264 440 264
7 เมษายน 63 440 264 440 264
8 เมษายน 63 440 264 440 264
9 เมษายน 63 440 264 440 264
10 เมษายน 63 440 264 440 264
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

ผู้ใหญ่
เด็ก*
Adult
Children*
จำนวน จากสูงสุด 25
วันที่ระบุไว้
ราคารวมค่าธรรมเนียม บาท
ฟรีค่าธรรมเนียมเพย์เมนต์เกตเวย์ บาท
รับส่วนลดซื้อล่วงหน้า บาท
Total บาท
navigate_next

payment