FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า Ticket

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

New จากราคาปกติ
500 บาท

บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ : ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป

ที่ชุมชน บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติ การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ซื้อของที่ระลึก และอุดหนุนชุมชน

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ ละหู่ หรือ มูเซอ ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่อง กะยอ เหย้าและอีก้อ

  • ชมชนบ้านโต้งหลวงอยู่ก่อนถึงปางช้างแม่สา ประมาณ 1 กม. และขับเข้าทางแยก ไปอีกประมาณ 1 กม. โดยมี มีป้ายบอกบาง หรือเปิดจีพีเอสนำทาง ตามพิกัดบ้านโต้งหลวงที่ระบุไว้
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวขับถึงหมูบ้านและจอดได้ในบริเวณที่หมูบ้านจัดไว้ให้
  • นักท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ได้ตลอดทั้งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เด็กชาวเขา บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ วิถีเกษตรกรรม บ้านโต้งหลวง ทุ่งนา ชาวเขา บ้านโต้งหลวง บ้านโต้งหลวง ชาวเขาทอผ้า ครอบครัว กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่ วิถีชีวิต บ้านโต้งหลวง บรรยากาศ บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า ราคาพิเศษ

  • *เด็ก หมายถึงเด็กชาวไทยผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 80-120 ซม. ในกรณีต่ำกว่า 100 ซม. เข้าฟรี
  • *ผู้ใหญ่ หมายถึงผู้ซึ่งถือสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • *Children และ Adult หมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน จันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 500 300 500 300
19 พฤศจิกายน 62 475 285 475 285
20 พฤศจิกายน 62 425 255 425 255
21 พฤศจิกายน 62 425 255 425 255
22 พฤศจิกายน 62 470 282 470 282
23 พฤศจิกายน 62 470 282 470 282
24 พฤศจิกายน 62 470 282 470 282
25 พฤศจิกายน 62 465 279 465 279
26 พฤศจิกายน 62 465 279 465 279
27 พฤศจิกายน 62 465 279 465 279
28 พฤศจิกายน 62 460 276 460 276
29 พฤศจิกายน 62 460 276 460 276
30 พฤศจิกายน 62 460 276 460 276
1 ธันวาคม 62 455 273 455 273
2 ธันวาคม 62 455 273 455 273
3 ธันวาคม 62 455 273 455 273
4 ธันวาคม 62 450 270 450 270
5 ธันวาคม 62 450 270 450 270
6 ธันวาคม 62 450 270 450 270
7 ธันวาคม 62 445 267 445 267
8 ธันวาคม 62 445 267 445 267
9 ธันวาคม 62 445 267 445 267
10 ธันวาคม 62 440 264 440 264
11 ธันวาคม 62 440 264 440 264
12 ธันวาคม 62 440 264 440 264
13 ธันวาคม 62 435 261 435 261
14 ธันวาคม 62 435 261 435 261
15 ธันวาคม 62 420 252 420 252
16 ธันวาคม 62 420 252 420 252
17 ธันวาคม 62 400 240 400 240
18 ธันวาคม 62 400 240 400 240
19 ธันวาคม 62 400 240 400 240
20 ธันวาคม 62 425 255 425 255
21 ธันวาคม 62 440 264 440 264
22 ธันวาคม 62 440 264 440 264
23 ธันวาคม 62 440 264 440 264
24 ธันวาคม 62 440 264 440 264
25 ธันวาคม 62 440 264 440 264
26 ธันวาคม 62 440 264 440 264
27 ธันวาคม 62 440 264 440 264
28 ธันวาคม 62 440 264 440 264
29 ธันวาคม 62 440 264 440 264
30 ธันวาคม 62 440 264 440 264
31 ธันวาคม 62 440 264 440 264
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

ผู้ใหญ่
เด็ก*
Adult
Children*
จำนวน จากสูงสุด 25
วันที่ระบุไว้
ราคารวมค่าธรรมเนียม บาท
ฟรีค่าธรรมเนียมเพย์เมนต์เกตเวย์ บาท
รับส่วนลดซื้อล่วงหน้า บาท
Total บาท
navigate_next

payment