FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า Ticket

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

New จากราคาปกติ
500 บาท

บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ : ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป

ที่ชุมชน บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติ การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ซื้อของที่ระลึก และอุดหนุนชุมชน

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ ละหู่ หรือ มูเซอ ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่อง กะยอ เหย้าและอีก้อ

  • ชมชนบ้านโต้งหลวงอยู่ก่อนถึงปางช้างแม่สา ประมาณ 1 กม. และขับเข้าทางแยก ไปอีกประมาณ 1 กม. โดยมี มีป้ายบอกบาง หรือเปิดจีพีเอสนำทาง ตามพิกัดบ้านโต้งหลวงที่ระบุไว้
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวขับถึงหมูบ้านและจอดได้ในบริเวณที่หมูบ้านจัดไว้ให้
  • นักท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ได้ตลอดทั้งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เด็กชาวเขา บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ วิถีเกษตรกรรม บ้านโต้งหลวง ทุ่งนา ชาวเขา บ้านโต้งหลวง บ้านโต้งหลวง ชาวเขาทอผ้า ครอบครัว กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่ วิถีชีวิต บ้านโต้งหลวง บรรยากาศ บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า ราคาพิเศษ

  • *เด็ก หมายถึงเด็กชาวไทยผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 100 – 140 ซม. ในกรณีต่ำกว่า 100 ซม. เข้าฟรี
  • *ผู้ใหญ่ หมายถึงผู้ซึ่งถือสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • *Children และ Adult หมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 500 300 500 300
21 กันยายน 62 475 285 475 285
22 กันยายน 62 425 255 425 255
23 กันยายน 62 425 255 425 255
24 กันยายน 62 470 282 470 282
25 กันยายน 62 470 282 470 282
26 กันยายน 62 470 282 470 282
27 กันยายน 62 465 279 465 279
28 กันยายน 62 465 279 465 279
29 กันยายน 62 465 279 465 279
30 กันยายน 62 460 276 460 276
1 ตุลาคม 62 460 276 460 276
2 ตุลาคม 62 460 276 460 276
3 ตุลาคม 62 455 273 455 273
4 ตุลาคม 62 455 273 455 273
5 ตุลาคม 62 455 273 455 273
6 ตุลาคม 62 450 270 450 270
7 ตุลาคม 62 450 270 450 270
8 ตุลาคม 62 450 270 450 270
9 ตุลาคม 62 445 267 445 267
10 ตุลาคม 62 445 267 445 267
11 ตุลาคม 62 445 267 445 267
12 ตุลาคม 62 440 264 440 264
13 ตุลาคม 62 440 264 440 264
14 ตุลาคม 62 440 264 440 264
15 ตุลาคม 62 435 261 435 261
16 ตุลาคม 62 435 261 435 261
17 ตุลาคม 62 420 252 420 252
18 ตุลาคม 62 420 252 420 252
19 ตุลาคม 62 400 240 400 240
20 ตุลาคม 62 400 240 400 240
21 ตุลาคม 62 400 240 400 240
22 ตุลาคม 62 425 255 425 255
23 ตุลาคม 62 440 264 440 264
24 ตุลาคม 62 440 264 440 264
25 ตุลาคม 62 440 264 440 264
26 ตุลาคม 62 440 264 440 264
27 ตุลาคม 62 440 264 440 264
28 ตุลาคม 62 440 264 440 264
29 ตุลาคม 62 440 264 440 264
30 ตุลาคม 62 440 264 440 264
31 ตุลาคม 62 440 264 440 264
1 พฤศจิกายน 62 440 264 440 264
2 พฤศจิกายน 62 440 264 440 264
3 พฤศจิกายน 62 440 264 440 264
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

ผู้ใหญ่
เด็ก*
Adult
Children*
จำนวน จากสูงสุด 10
วันที่ระบุไว้
ราคารวมค่าธรรมเนียม บาท
ฟรีค่าธรรมเนียมเพย์เมนต์เกตเวย์ บาท
รับส่วนลดซื้อล่วงหน้า บาท
Total บาท
navigate_next

payment