FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า Ticket

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

Soon จากราคาปกติ
500 บาท

บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ : ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป

ที่ชุมชน บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติ การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ซื้อของที่ระลึก และอุดหนุนชุมชน

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ ละหู่ หรือ มูเซอ ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่อง กะยอ เหย้าและอีก้อ

  • ชมชนบ้านโต้งหลวงอยู่ก่อนถึงปางช้างแม่สา ประมาณ 1 กม. และขับเข้าทางแยก ไปอีกประมาณ 1 กม. โดยมี มีป้ายบอกบาง หรือเปิดจีพีเอสนำทาง ตามพิกัดบ้านโต้งหลวงที่ระบุไว้
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวขับถึงหมูบ้านและจอดได้ในบริเวณที่หมูบ้านจัดไว้ให้
  • นักท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ได้ตลอดทั้งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Google Map of
เด็กชาวเขา บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ วิถีเกษตรกรรม บ้านโต้งหลวง ทุ่งนา ชาวเขา บ้านโต้งหลวง บ้านโต้งหลวง ชาวเขาทอผ้า ครอบครัว กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่ วิถีชีวิต บ้านโต้งหลวง บรรยากาศ บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า ราคาพิเศษ

  • *เด็ก หมายถึงเด็กชาวไทยผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 80-120 ซม. ในกรณีต่ำกว่า 100 ซม. เข้าฟรี
  • *ผู้ใหญ่ หมายถึงผู้ซึ่งถือสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • *Children และ Adult หมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 500 300 500 300
10 สิงหาคม 63 475 285 475 285
11 สิงหาคม 63 425 255 425 255
12 สิงหาคม 63 425 255 425 255
13 สิงหาคม 63 470 282 470 282
14 สิงหาคม 63 470 282 470 282
15 สิงหาคม 63 470 282 470 282
16 สิงหาคม 63 465 279 465 279
17 สิงหาคม 63 465 279 465 279
18 สิงหาคม 63 465 279 465 279
19 สิงหาคม 63 460 276 460 276
20 สิงหาคม 63 460 276 460 276
21 สิงหาคม 63 460 276 460 276
22 สิงหาคม 63 455 273 455 273
23 สิงหาคม 63 455 273 455 273
24 สิงหาคม 63 455 273 455 273
25 สิงหาคม 63 450 270 450 270
26 สิงหาคม 63 450 270 450 270
27 สิงหาคม 63 450 270 450 270
28 สิงหาคม 63 445 267 445 267
29 สิงหาคม 63 445 267 445 267
30 สิงหาคม 63 445 267 445 267
31 สิงหาคม 63 440 264 440 264
1 กันยายน 63 440 264 440 264
2 กันยายน 63 440 264 440 264
3 กันยายน 63 435 261 435 261
4 กันยายน 63 435 261 435 261
5 กันยายน 63 420 252 420 252
6 กันยายน 63 420 252 420 252
7 กันยายน 63 400 240 400 240
8 กันยายน 63 400 240 400 240
9 กันยายน 63 400 240 400 240
10 กันยายน 63 425 255 425 255
11 กันยายน 63 440 264 440 264
12 กันยายน 63 440 264 440 264
13 กันยายน 63 440 264 440 264
14 กันยายน 63 440 264 440 264
15 กันยายน 63 440 264 440 264
16 กันยายน 63 440 264 440 264
17 กันยายน 63 440 264 440 264
18 กันยายน 63 440 264 440 264
19 กันยายน 63 440 264 440 264
20 กันยายน 63 440 264 440 264
21 กันยายน 63 440 264 440 264
22 กันยายน 63 440 264 440 264
บัตรเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment