FaceTicket | Fast-Track to Destination

บัตรเยื่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า Ticket

บัตรเยื่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

ปกติ
500 บาท.
บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ : ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป

ที่ชุมชน บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เช่น การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การทำหุ่นไล่กา รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และธรรมเนียมปฏิบัติ การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ซื้อของที่ระลึก และอุดหนุนชุมชน

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาหู่ ละหู่ หรือ มูเซอ ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่อง กะยอ เหย้าและอีก้อ

  • ชมชนบ้านโต้งหลวงอยู่ก่อนถึงปางช้างแม่สา ประมาณ 1 กม. และขับเข้าทางแยก ไปอีกประมาณ 1 กม. โดยมี มีป้ายบอกบาง หรือเปิดจีพีเอสนำทาง ตามพิกัดบ้านโต้งหลวงที่ระบุไว้
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวขับถึงหมูบ้านและจอดได้ในบริเวณที่หมูบ้านจัดไว้ให้
  • นักท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ถ่ายภาพ ได้ตลอดทั้งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เด็กชาวเขา บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่ วิถีเกษตรกรรม บ้านโต้งหลวง ทุ่งนา ชาวเขา บ้านโต้งหลวง บ้านโต้งหลวง ชาวเขาทอผ้า ครอบครัว กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง กระเหรี่ยงคอยาว บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่ วิถีชีวิต บ้านโต้งหลวง บรรยากาศ บ้านโต้งหลวง  เชียงใหม่

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ บัตรเยื่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

บัตรเยื่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า ราคาพิเศษ

ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตวัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody© ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก*
จากราคาปกติ 500 300
16 พฤศจิกายน 61 475 285
17 พฤศจิกายน 61 495 297
18 พฤศจิกายน 61 495 297
19 พฤศจิกายน 61 470 282
20 พฤศจิกายน 61 465 279
21 พฤศจิกายน 61 440 252
22 พฤศจิกายน 61 465 279
23 พฤศจิกายน 61 465 279
24 พฤศจิกายน 61 485 291
25 พฤศจิกายน 61 480 288
26 พฤศจิกายน 61 460 276
27 พฤศจิกายน 61 455 273
28 พฤศจิกายน 61 440 243
29 พฤศจิกายน 61 455 273
30 พฤศจิกายน 61 455 273
1 ธันวาคม 61 470 282
2 ธันวาคม 61 470 282
3 ธันวาคม 61 450 270
4 ธันวาคม 61 440 264
5 ธันวาคม 61 440 240
6 ธันวาคม 61 445 267
7 ธันวาคม 61 440 264
8 ธันวาคม 61 460 276
9 ธันวาคม 61 460 276
10 ธันวาคม 61 440 261
11 ธันวาคม 61 440 258
12 ธันวาคม 61 440 240
13 ธันวาคม 61 440 252
14 ธันวาคม 61 440 240
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket
  • ระบุวัน/จำนวน
  • กรอกข้อมูล
  • ตรวจข้อมูล
  • ชำระเงิน
  • รับตั๋ว

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรเยื่ยมชมและศึกษาวิถีชาวเขา 8 ชนเผ่า

ผู้ใหญ่
เด็ก*
เลือกจำนวน ทิคเก็ต จากสูงสุด 5
navigate_next

payment