FaceTicket | Fast-Track to Destination
บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle Ticket

บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle

จากราคาปกติ
300 บาท
โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์
บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle
ประสบการณ์สนุกๆ กับการปั่นจักรยานบนสายสลิง ชมวิวรอบข้างบนมุมสูงด้วยระยะทางกว่า 200 ม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

จังเกิล ไบซิเคิล โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์ แม่ริม เชียงใหม่ จังเกิล ไบซิเคิล โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์ แม่ริม เชียงใหม่

บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle ราคาพิเศษ

ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน พุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ Adult
จากราคาปกติ 300 300
20 ธันวาคม 61 285 285
21 ธันวาคม 61 285 285
22 ธันวาคม 61 297 297
23 ธันวาคม 61 294 294
24 ธันวาคม 61 282 282
25 ธันวาคม 61 279 279
26 ธันวาคม 61 279 279
27 ธันวาคม 61 279 279
28 ธันวาคม 61 279 279
29 ธันวาคม 61 288 288
30 ธันวาคม 61 288 288
31 ธันวาคม 61 276 276
1 มกราคม 62 270 270
2 มกราคม 62 273 273
3 มกราคม 62 273 273
4 มกราคม 62 270 270
5 มกราคม 62 282 282
6 มกราคม 62 282 282
7 มกราคม 62 267 267
8 มกราคม 62 264 264
9 มกราคม 62 267 267
10 มกราคม 62 264 264
11 มกราคม 62 264 264
12 มกราคม 62 276 276
13 มกราคม 62 273 273
14 มกราคม 62 261 261
15 มกราคม 62 255 255
16 มกราคม 62 252 252
17 มกราคม 62 240 240
เฟซทิคเก็ต
FaceTicket
  • ระบุวัน/จำนวน
  • กรอกข้อมูล
  • ตรวจข้อมูล
  • ชำระเงิน
  • รับตั๋ว

โปรดระบุวันที่ใช้ บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle

ผู้ใหญ่
Adult
จำนวน จากสูงสุด 10
navigate_next

payment