FaceTicket | Fast-Track to Destination
บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle Ticket

บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle

Sold Out จากราคาปกติ
150 บาท

โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์
บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle
ประสบการณ์สนุกๆ กับการปั่นจักรยานบนสายสลิง ชมวิวรอบข้างบนมุมสูงด้วยระยะทางกว่า 200 ม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

จังเกิล ไบซิเคิล โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์ แม่ริม เชียงใหม่ จังเกิล ไบซิเคิล โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์ แม่ริม เชียงใหม่

บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle ราคาพิเศษ

ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ Adult
จากราคาปกติ 150 150
21 ตุลาคม 62 148.2 148.2
22 ตุลาคม 62 148.2 148.2
23 ตุลาคม 62 148.2 148.2
24 ตุลาคม 62 148.2 148.2
25 ตุลาคม 62 148.2 148.2
26 ตุลาคม 62 148.2 148.2
บัตรจังเกิ้ล ไบซิเคิล Jungle Bicycle
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment