FaceTicket | Fast-Track to Destination

ขันโตกแบบดั้งเดิม ชมการแสดงพื้นเมือง Ticket

ขันโตกแบบดั้งเดิม ชมการแสดงพื้นเมือง

Soon

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ขันโตกแบบดั้งเดิม ชมการแสดงพื้นเมือง

อาหารที่คัดสรรมาเพื่อนำเสนอความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของเมืองเชียงใหม่ และยังมีรสชาติที่เป็นสากล เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวจากหลากหลายทวีปทั่วโลก

การรับประทานอาหารขันโตกที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เป็นการจำลองบรรยากาศการรับประทานอาหารขันโตกแบบพื้นเมืองดั้งเดิม โดยการนั่งลงกับพื้นล้อมกันเป็นวงรอบขันโตก พร้อมชมการแสดงระหว่างรับประทานอาหาร แต่สาหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการนั่งพื้น ทางเราได้จัดเตรียมที่นั่งแบบโต๊ะไว้ให้บริการ

STANDARD KHANTOKE DINNER

ขันโตกมาตรฐาน ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

รายการอาหารที่ให้บริการบนขันโตกของศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการ ในปี พ.ศ.2514 เป็นรายการอาหารที่เราคัดสรรมาเพื่อนาเสนอความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของเมืองเชียงใหม่ และยังมีรสชาติที่เป็นสากล เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวจากหลากหลายทวีปทั่วโลก โดยรายการอาหารขันโตกมาตรฐาน มีอยู่ 9 รายการด้วยกัน คือ

แกงฮังเล

แกงฮังเล เป็นแกงของชาวล้านนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า มีลักษณะน้าแกงข้นขลุกขลิกคล้ายแกงมัสมั่น แต่ไม่ใส่กะทิ โดยทางศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้เป็นผู้เริ่มต้นใส่น้าอ้อยเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติหวาน ซึ่งแต่เดิมมีเพียง เปรี้ยว เค็มและเผ็ดเท่านั้น

นํ้าพริกหนุ่ม

น้าพริกหนุ่ม เป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีลักษณะข้น มีส่วนผสมหลักคือ พริกหนุ่ม ซึ่งเป็นพริกสดที่ยังไม่แก่จัด นามาย่างกับไฟเพื่อให้เกิดความหอม นิยมรับประทานกับแคบหมู

นํ้าพริกอ่อง

น้าพริกอ่อง เป็นน้าพริกที่มีมะเขือเทศเป็นส่วนผสมหลักกับเนื้อสัตว์ มีสีออกส้มอันเกิดจากสีของมะเขือเทศและพริกแห้ง โดยการนาส่วนผสมทั้งหมดไป “อ่อง” หรือผัดเคี่ยวทิ้งไว้ให้น้าค่อยๆงวดลง จนเป็นน้าขลุกขลิก มีน้ามันลอยหน้าเล็กน้อย รสชาติออกเปรี้ยว เค็ม เผ็ด และหวานเล็กน้อย นิยมรับประทานกับผักสดหรือผักต้ม

แคบหมู

แคบหมู เป็นอาหารภาคเหนือที่ถูกปากของคนทั่วไป ทามาจากหนังหมูปรุงรส ตากแห้งแล้วนามาทอดให้กรอบ ทานคู่กับน้าพริก หรือข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้เช่นกัน

ผักสด

ผักสดและผักลวกที่นามาจากตลาดในท้องถิ่น ใช้ทานแกล้มกับน้าพริกหรืออาหารชนิดอื่นเพื่อตัดเลี่ยน

ผัดผัก

ผัดผักเป็นรายการที่สะท้อนวัฒนธรรมการทานอาหารแบบชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในไทย พร้อมกับการนาเอาพืชพันธุ์ผัก เช่น กะหล่าปลี ผักกาดขาว และกรรมวิธีการปลูกแบบจีนเข้ามาเผยแพร่

หมี่กรอบ

หมี่กรอบเป็นอาหารที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและไทยเข้าด้วยกัน โดยมีเส้นหมี่และเทคนิควิธีการทอดโดยใช้น้ามันร้อนท่วมตามแบบจีน แล้วนามาปรุงให้มีรสเปรี้ยวหวานจากน้าส้มมะขาม และน้าตาลปี๊บแบบไทย

กล้วยทอด

กล้วยทอด ของทานเล่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวมุสลิมอินเดีย เป็นการนากล้วยมาตัดเป็นแผ่นหรือหั่นครึ่งแล้วมาชุบน้าแป้งซึ่งมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้า, มะพร้าวขูด, งา, น้าตาล และกะทิ แล้วจึงนาไปทอดในกระทะที่มีน้ามันร้อน

ไก่ทอดสูตรพิเศษ

ไก่ทอดสูตรเฉพาะของศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ที่เพิ่มความเป็นเชียงใหม่ด้วยพริกแกงสมุนไพรสูตรเฉพาะ ที่ทาให้ได้กลิ่น และรสชาติน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

OLD CHIANG MAI SELECTION KHANTOKE DINNER

ขันโตก ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สูตรอาหารจากบ้านของหลวงอนุสารสุนทร OLD CHIANG MAI SELECTION ใช้วัตถุดิบชั้นเลิศ และกรรมวิธีการปรุงอย่างพิถีพิถัน

รายการอาหารที่นาเสนอความเป็นศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ผ่านอาหาร “บ้านตึก” สูตรอาหารจากบ้านของหลวงอนุสารสุนทร ผู้เป็นต้นตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ ที่ได้รับการสืบทอดเคล็ดลับมากว่า 5 ชั่วอายุคน

“บ้านตึก” คือ กลุ่มอาคารโบราณของหลวงอนุสารสุนทร ตั้งอยู่บนถนนท่าแพ ตรงข้ามกับวัดอุปคุต อันเป็นบ้านต้นตระกูลของ “ชุติมา-นิมมานเหมินท์” ตารับอาหารบ้านตึกเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดค้นเมนูอาหารแบบพื้นเมืองเชียงใหม่ เข้ากับอาหารจีนและฝรั่ง โดยแม่นายคาเที่ยง ชุติมา ผู้เป็นภรรยาคนแรกของหลวงอนุสารสุนทร เนื่องจากท่านเป็นคนช่างสังเกต ช่างจดจา ชอบเรียนรู้กรรมวิธีการทาอาหาร เมื่อมีโอกาสได้พบปะกับเจ้านายในคุ้มหลวงเมืองเชียงใหม่และชาวต่างประเทศ จึงนำตำรับและรสชาติอาหารเหล่านั้น มาปรับปรุงเป็นสูตรอาหารทานในบ้าน จนกลายเป็นสูตรอาหารเฉพาะประจำตระกูล ที่มีรสชาติกลมกล่อมละมุนลิ้น เคล็ดลับตลอดจนสูตรอาหารเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดมายังหัวหน้าแม่ครัวประจำบ้านตึก คือ แม่นายอโนชา ชุติมา ซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองของหลวงอนุสารสุนทร ผู้มีพรสวรรค์ในการทาอาหาร ได้ต่อยอดและพัฒนาสูตรอาหารประจาตระกูลนี้ พร้อมกับผู้ช่วยแม่ครัวอีก 2 ท่าน คือ แม่บุญสม นิมมานเหมินท์ และแม่ทองใบ กาญจนากร ก่อนจะถ่ายทอดมายังป้าจันทร์ดี สุวรรณประเสริฐ (ศรีมูล) แม่ครัวรุ่นสุดท้ายของบ้านตึก เมื่อคุณบวร และคุณอุณณ์ ชุติมา ได้ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2514 จึงได้เชิญ ป้าจันทร์ดี มาเป็นหัวหน้าแม่ครัวประจำศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นเวลาเกือบ 40 ปี จนกระทั่งป้าจันทร์ดีได้สิ้นอายุขัยลงใน พ.ศ.2553 แต่เคล็ดลับเมนูอาหารบ้านตึก ยังได้รับการสืบทอดไว้โดยหัวหน้าแม่ครัวประจำศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เคล็ดลับและสูตรอาหารประจำบ้านตึก ที่ได้รับการสืบทอดมากว่า 5 ชั่วอายุคนนี้ ได้ถูกคัดเลือกนำมาเป็นเมนูอาหารที่ควรลิ้มลอง เพราะเราใช้วัตถุดิบชั้นเลิศ และกรรมวิธีการปรุงอย่างพิถีพิถัน ตามแบบฉบับบ้านตึกโดยรายการอาหาร OLD CHIANGMAI SELECTION มีรายการดังนี้ คือ

ข้าวบ่ายปลาบ้วง

อาหารที่ชาวล้านนามักพกติดตัวไปทานด้วยเมื่อต้องเดินทางเข้าป่า หรือไปค้าขายต่างเมืองในสมัยโบราณ ปรุงขึ้นจากข้าวเหนียวสุกนำมาคลี่เป็นแพ แล้วนำไส้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ฉีกเป็นฝอย ผักดอง น้ำพริก มา “บ่าย” หรือ ป้ายลงบนข้าว ม้วนห่อด้วยใบตอง แล้วนำไปนึ่งให้เกิดความหอม

ไข่ควํ่า

ไข่เป็ดต้มจนสุกได้ที่ นำมาบดรวมกับเนื้อหมูสับ คลุกเคล้าเครื่องเทศสูตรเฉพาะ ปั้นเป็นก้อนกลมๆ ก่อนจะนาไปชุบไข่ ทอดจนเหลืองสุกกรอบทั่วกัน เหมาะจะทานเป็นอาหารว่าง หรืออาหารจานหลักก็ได้

หมูฮุ่ม

เป็นการปรุงอาหารด้วยวิธีการ อุ๊ก หรือ ฮุ่ม โดยนาเอาเนื้อสันคอหมู หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆ นาไปรวนด้วยไฟปานกลาง ก่อนจะนาไปอบด้วยตะไคร้และขมิ้นให้สุกถึงเนื้อใน จนเหลืองน่ารับประทาน เวลาเสิร์ฟหั่นเป็นแผ่นบางๆ รับประทานคู่กับน้าพริกตาแดงสูตรบ้านตึก หรือคู่กับน้ำพริกหนุ่มก็ได้

นํ้าพริกตาแดงไข่เค็ม

น้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษของบ้านตึก คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบชั้นเยี่ยม เคล็ดลับเด็ดอยู่ที่การใส่ไข่แดงเค็มลงไป ระหว่างโขลกพริก น้ำพริกจึงมีเนื้อเหนียวนุ่มเกาะกันเป็นก้อน และรสชาติละมุนลิ้น มากกว่าน้ำพริกตาแดงสูตรอื่น

อุ๊กไก่

หรือ ไก่ฮุ่ม ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารไทใหญ่ โดยนำเอาเนื้อไก่บริเวณอกและปีกมาหั่นเป็นขนาดพอดีคา คลุกเคล้ากับเครื่องแกงอ่อมสูตรพิเศษ นำไปนึ่งด้วยไฟอ่อนๆ จนสุกหอม

ลาบหมูคั่ว

ลาบ เป็นอาหารที่นิยมทาเลี้ยงแขกในงานบุญ งานมงคล ที่เป็นโอกาสพิเศษของชาวล้านนา คำว่า “ลาบ” พ้องเสียงกับคาว่า “ลาภ” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายที่ดีในภาษาไทย โดยลาบของภาคเหนือจะแตกต่างจากลาบของภาคอีสานคือใช้การผัดเนื้อสัตว์กับพริกแกง และไม่ใส่ข้าวคั่ว

ส้าผักกาดหน้อย

นำผักกาดหน้อย หรือผักกาดที่ยังต้นอ่อนอยู่ มายารวมกับวัตถุดิบอื่น เป็นที่นิยมของชาวเหนือในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว เพราะผักจะชุ่มน้ำเต็มที่

กระบองทอด

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ก่าปองจ่อ” อาหารทานเล่นของชาวเหนือ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากไทใหญ่ เป็นการนำเอาพืชผักต่างๆ มาหั่นเป็นเส้นชุบกับแป้งที่ผสมเครื่องปรุง แล้วนำไปทอด

กำหนดการ

 • 18:45 - 19:15
  รับจากที่พัก

  (ในกรณีที่จองรถรับ-ส่ง)

 • 18:00
  The Cultural Courtyard

 • 19:00
  ให้บริการขันโตก

 • 20:00 - 21:45
  ชมการแสดง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ไม่รวมน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ซึ่งมีจำหน่าย
 • ตั๋วสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
 • นักท่องเที่ยวต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • แสดงเฟซทิคเก็ตบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้บริการตามที่ระบุ ต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 • ข้อมูลทั่วไปของ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
Google Map of

ขันโตกแบบดั้งเดิม ชมการแสดงพื้นเมือง ราคาพิเศษ

 • เด็กความสูง 90-135 ซม.
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน เสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
Adult Child Selection Adult Selection Child Round Trip Transfer
จากราคาปกติ 570 570 870 870 100
12 กรกฎาคม 63 570 518.7 791.7 791.7 100
13 กรกฎาคม 63 570 541.5 826.5 826.5 100
14 กรกฎาคม 63 570 563.16 859.56 859.56 100
15 กรกฎาคม 63 570 563.16 859.56 859.56 100
16 กรกฎาคม 63 570 563.16 859.56 859.56 100
17 กรกฎาคม 63 570 541.5 826.5 826.5 100
18 กรกฎาคม 63 570 507.3 774.3 774.3 100
19 กรกฎาคม 63 570 507.3 774.3 774.3 100
20 กรกฎาคม 63 570 530.1 809.1 809.1 100
21 กรกฎาคม 63 570 552.9 843.9 843.9 100
22 กรกฎาคม 63 570 563.16 859.56 859.56 100
23 กรกฎาคม 63 570 563.16 859.56 859.56 100
24 กรกฎาคม 63 570 524.4 800.4 800.4 100
25 กรกฎาคม 63 570 495.9 770 756.9 100
26 กรกฎาคม 63 570 495.9 770 756.9 100
27 กรกฎาคม 63 570 513 783 783 100
28 กรกฎาคม 63 570 541.5 826.5 826.5 100
29 กรกฎาคม 63 570 558.6 852.6 852.6 100
30 กรกฎาคม 63 570 552.9 843.9 843.9 100
31 กรกฎาคม 63 570 513 783 783 100
1 สิงหาคม 63 570 484.5 770 739.5 100
2 สิงหาคม 63 570 478.8 770 730.8 100
3 สิงหาคม 63 570 501.6 770 765.6 100
4 สิงหาคม 63 570 530.1 809.1 809.1 100
5 สิงหาคม 63 570 541.5 826.5 826.5 100
6 สิงหาคม 63 570 541.5 826.5 826.5 100
7 สิงหาคม 63 570 495.9 770 756.9 100
8 สิงหาคม 63 570 456 770 696 100
9 สิงหาคม 63 570 433.2 770 661.2 100
10 สิงหาคม 63 570 427.5 770 652.5 100
11 สิงหาคม 63 570 473.1 770 722.1 100
12 สิงหาคม 63 570 501.6 770 765.6 100
13 สิงหาคม 63 570 501.6 770 765.6 100
14 สิงหาคม 63 570 473.1 770 722.1 100
15 สิงหาคม 63 570 444.6 770 678.6 100
16 สิงหาคม 63 570 456 770 696 100
17 สิงหาคม 63 570 490.2 770 748.2 100
18 สิงหาคม 63 570 518.7 791.7 791.7 100
19 สิงหาคม 63 570 547.2 835.2 835.2 100
20 สิงหาคม 63 570 547.2 835.2 835.2 100
21 สิงหาคม 63 570 507.3 774.3 774.3 100
22 สิงหาคม 63 570 478.8 770 730.8 100
23 สิงหาคม 63 570 478.8 770 730.8 100
24 สิงหาคม 63 570 501.6 770 765.6 100
25 สิงหาคม 63 570 530.1 809.1 809.1 100
26 สิงหาคม 63 570 547.2 835.2 835.2 100
27 สิงหาคม 63 570 547.2 835.2 835.2 100
28 สิงหาคม 63 570 507.3 774.3 774.3 100
29 สิงหาคม 63 570 478.8 770 730.8 100
30 สิงหาคม 63 570 478.8 770 730.8 100
31 สิงหาคม 63 570 501.6 770 765.6 100
1 กันยายน 63 570 530.1 809.1 809.1 100
2 กันยายน 63 570 547.2 835.2 835.2 100
3 กันยายน 63 570 547.2 835.2 835.2 100
4 กันยายน 63 570 507.3 774.3 774.3 100
5 กันยายน 63 570 478.8 770 730.8 100
6 กันยายน 63 570 478.8 770 730.8 100
7 กันยายน 63 570 501.6 770 765.6 100
8 กันยายน 63 570 530.1 809.1 809.1 100
ขันโตกแบบดั้งเดิม ชมการแสดงพื้นเมือง
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment