FaceTicket | Fast-Track to Destination

นั่งรถราง ชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า Ticket

นั่งรถราง ชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า

Soon จากราคาปกติ
190 บาท

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Google Map of

นั่งรถราง ชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า ราคาพิเศษ

ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน เสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 190 65 310 160
นั่งรถราง ชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment