FaceTicket | Fast-Track to Destination

ซูพาส: สวนสัตว์  อควาเรียม  แพนด้า  สโนว์โดม  รถราง Ticket

ซูพาส: สวนสัตว์ อควาเรียม แพนด้า สโนว์โดม รถราง

Soon จากราคาปกติ
490 บาท
Buyer Ratings : 10/10

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

สวนสัตว์ อควาเรียม แพนด้า สโนว์โดม รถราง

เที่ยวชมกิจกรรมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ครบทุกไฮไลท์ สุดคุ้ม ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 1. บัตรผ่านประตูสวนสัตว์เชียงใหม่ - สวนสัตว์ขนาดใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น ภายในสวนสัตว์แบ่งออกเป็นหลายโซน และมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของสัตว์อีกมากมายให้เลือกชม
 2. บัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม - ศูนย์การแสดงสัตว์น้ำ อุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ มีความยาวมากที่สุดในโลก รวบรวมสายพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลาทะเลทั้งหมดกว่า 250 สายพันธุ์หรือมากกว่า 25,000 ตัว
 3. บัตรเข้าชมหมีแพนด้า - ชมความน่ารักของหมีแพนด้า "หลินฮุ่ย"
 4. บัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู สโนว์โดม - สัมผัสความหนาวสุดขั้วและพายุหิมะด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง -7 °C ด้วยมือเปล่า ให้คุณได้สัมผัสความหนาวเย็นแบบขั้วโลกเหนือ และยังมีกิจกรรมการเล่น Ski Snow Tube ให้ได้นั่งและสไลด์ สโนว์บอร์ดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายโดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการเล่นอย่างปลอดภัยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความหนาวเย็นในอุณหภูมิติดลบ 7 องศาเซลเซียส รวมถึงได้สัมผัสกับละอองหิมะเหมือนกับได้อยู่ท่ามกลางหิมะตกจริง ๆ ได้จัดเตรียมตุ๊กตาหิมะ และตุ๊กตาน้ำแข็งอีกหลายชนิดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม (*ไม่อนุญาตให้นำกล้องส่วนตัวเข้าไปภายใน)
  • รอบเวลาเข้าชม Snow Dome
  • รอบที่ 1 เวลา 09.45 - 10.20 น.
  • รอบที่ 2 เวลา 10.25 - 11.00 น.
  • รอบที่ 3 เวลา 11.05 - 11.40 น.
  • รอบที่ 4 เวลา 11.45 - 12.20 น.
  • รอบที่ 5 เวลา 12.25 - 13.00 น.
  • รอบที่ 6 เวลา 13.05 - 13.40 น.
  • รอบที่ 7 เวลา 13.45 - 14.20 น.
  • รอบที่ 8 เวลา 14.25 - 15.00 น.
  • รอบที่ 9 เวลา 15.05 - 15.40 น.
  • รอบที่ 10 เวลา 15.45 - 16.20 น.
  • รอบที่ 11 เวลา 16.25 - 17.00 น.
 5. รถรางบริการรอบสวนสัตว์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • นำเฟซทิคเก็ตไปแลกรับเป็นบัตรเฉพาะของสถานที ณ จุดจำหน่ายตั๋ว ก่อน 14:00 น.(Collect Physical Ticket)
 • ตั๋วสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
 • นักท่องเที่ยวต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • นำเฟซทิคเก็ตไปแลกรับเป็นบัตรเฉพาะของสถานที ณ จุดเช็คอิน
 • FaceTicket Check-in Point
 • ราคานี้ไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง
 • ข้อมูลทั่วไปของ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
Google Map of
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม แพนด้า

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ ซูพาส: สวนสัตว์ อควาเรียม แพนด้า สโนว์โดม รถราง

ซูพาส: สวนสัตว์ อควาเรียม แพนด้า สโนว์โดม รถราง ราคาพิเศษ

 

 • *เด็ก หมายถึงผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 90 – 135 ซม. ในกรณีต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี
 • **ผู้มีสิทธิ์ใช้ราคาส่วนลด หมายถึงผู้ซึ่งถือสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • **Children และ Adult หมายถึงบัตรสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 • เคาท์เตอร์เช็คอินปิด 14:30 น.
ราคาที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้แสดงในสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เฟซทิคเก็ตอัปเดตราคาอัตโนมัติโดย Pelody® ปรับราคาอีกครั้งในอีก และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่อัปเดตอัตโนมัติบางช่วงเวลา
ผู้ใหญ่ เด็ก* Adult Children*
จากราคาปกติ 490 350 660 440
28 พฤศจิกายน 63 450 311.5 630 410
29 พฤศจิกายน 63 450 311.5 630 410
30 พฤศจิกายน 63 465.5 332.5 630 418
1 ธันวาคม 63 460.6 329 630 413.6
2 ธันวาคม 63 465.5 332.5 630 418
3 ธันวาคม 63 460.6 329 630 413.6
4 ธันวาคม 63 460.6 329 630 413.6
5 ธันวาคม 63 450 308 630 410
6 ธันวาคม 63 450 308 630 410
7 ธันวาคม 63 460.6 329 630 413.6
8 ธันวาคม 63 455.7 325.5 630 410
9 ธันวาคม 63 460.6 329 630 413.6
10 ธันวาคม 63 455.7 325.5 630 410
11 ธันวาคม 63 455.7 325.5 630 410
12 ธันวาคม 63 450 304.5 630 410
13 ธันวาคม 63 450 300 630 410
14 ธันวาคม 63 450 315 630 410
15 ธันวาคม 63 450 311.5 630 410
16 ธันวาคม 63 450 315 630 410
17 ธันวาคม 63 450 304.5 630 410
18 ธันวาคม 63 450 304.5 630 410
19 ธันวาคม 63 450 300 630 410
20 ธันวาคม 63 450 300 630 410
21 ธันวาคม 63 450 304.5 630 410
22 ธันวาคม 63 450 301 630 410
23 ธันวาคม 63 450 300 630 410
24 ธันวาคม 63 450 300 630 410
25 ธันวาคม 63 450 300 630 410
26 ธันวาคม 63 450 300 630 410
ซูพาส: สวนสัตว์ อควาเรียม แพนด้า สโนว์โดม รถราง
Online Ticket : Out of Stock / Sold Out / Soon / Unavailable

payment