FaceTicket | Fast-Track to Destination

Ratings & Reviews

Chiang Mai Night Safari Promotion

@tooktik1111 Travel on: 12 August 2020
10/10

สิ่งที่ชื่นชอบที่สุดของ @tooktik1111 ในทริปนี้คือ
"รู้สึก​มีความสุข​สุข"

รีวิวจาก @tooktik1111
กสรจัดการคนเข้าชม​ดีมาก​ มีเจ้าหน้าที่​ทั่วถึง​ ลดราคาสำหรับเด็กและแม่​ ดูแล​สัตว์​ดีมาก​บริเวณ​ที่เดินชมสัตว์​รอบอ่างน้ำสะดวก​ปลอดภัย​ แต่น่าจะ​มีให้อาหาร​สัตว์​ด้วยค่ะ
Photo Copyright @tooktik1111
"เที่ยว​สนุก​ได้ของที่ระลึก​ราคาไม่แพงกลับบ้านครับ"


payment