fbpx
FaceTicket | Fast-Track to Destination

Ratings & Reviews

Chiang Mai Night Safari

@natt.ze Travel on: 25 November 2020
10/10

สิ่งที่ชื่นชอบที่สุดของ @natt.ze ในทริปนี้คือ
"เจ้าหน้าที่เยอะ บริการทั่วถึง ใส่ใจในการให้บริการ"

รีวิวจาก @natt.ze
ชอบการนั่งรถชมสัตว์เจ้าหน้าที่แนะนำได้สนุกสนานดีครับ
เด็กๆชอบมาก
Photo Copyright @natt.ze


payment