FaceTicket | Fast-Track to Destination

Ratings & Reviews

Chiang Mai Night Safari

@m.lamai2503 Travel on: 25 November 2020
10/10

สิ่งที่ชื่นชอบที่สุดของ @m.lamai2503 ในทริปนี้คือ
"สัตว์ทุกอย่างที่เข้าชม"

รีวิวจาก @m.lamai2503
รถที่นำชมสัตว์สถาพดี ปลอดภัย คนขับรถขับขี่ดีและน้องที่บรรยายข้อมูลดีมาก เสียดายไม่ได้ให้อาหารสัตว์ เจ้าหน้าที่ทั่วไปอัธยาศัยดี
Photo Copyright @m.lamai2503
"ครั้งแรกที่ได้ขมประทับใจมากค่ะ"


payment