FaceTicket | Fast-Track to Destination

Ratings & Reviews

Chiang Mai Night Safari

@siineasawa Travel on: 19 December 2020
7/10

สิ่งที่ชื่นชอบที่สุดของ @siineasawa ในทริปนี้คือ
"นั่งรถชมสัตว์ และการแสดงเสือ"

รีวิวจาก @siineasawa
ไปช่วงที่ห้ามป้อนอาหารสัตว์ การนั่งรถชมสัตว์ก็เลยค่อนข้างน่าเบื่อค่ะ รอบสุดท้ายคือง่วงเลย


payment