fbpx
FaceTicket | Fast-Track to Destination

Ratings & Reviews

Chiang Mai Night Safari

@blackcatnoxiii Travel on: 26 February 2021
7/10

สิ่งที่ชื่นชอบที่สุดของ @blackcatnoxiii ในทริปนี้คือ
"มีรถรางสะดวกสบายในการเที่ยวชม"

รีวิวจาก @blackcatnoxiii
มีรถรางสะดวกสบายในการเที่ยวชม ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาปวดขาสามารถชมได้โดยรถราง อยากให้ปรับปรุงเรื่องสัตว์ที่มีในแต่ละจุดนั้นน้อยเกินไป บางจุดมีแค่ 2 ตัว และดูไม่สดชื่นร่าเริง อยากให้มีการถามตอบระหว่างผู้นำเที่ยวและผู้เที่ยว และการเล่น/จับสัตว์(ลูบหัว/สัมผัสตัวสัตว์)/ให้อาหาร จะทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมและสนุกมากขึ้น
Photo Copyright @blackcatnoxiii
"ได้ชมกวางใกล้ๆ เพิ่งรู้ว่าเขากวางสวยมาก"


payment